• INSAID en LINKSAF-VERBOD

  20 februari − Tijdens de raadsvergadering van 16 februari was de publieke tribune goed gevuld. Er stonden namelijk 2 moties op de agenda die een rol zouden kunnen gaan spelen voor de leefomgeving, daar verkeersmaatregelen zijn genomen en een bestemmingsplanwijziging aangevraagd kan gaan worden. Als een motie wordt aangenomen is het een middel om invloed uit te oefenen op het beleid. Na reeds 2 maal een debat over het onderwerp linksaf-verbod Heudensebaan/Nic.van Eschstraat in de commissie ruimtelijke zaken werd er alsnog een motie ingediend. Lees verder

 • Politiek Café met VVD-Kamerlid André Bosman

  14 februari − Op 3 maart organiseert Netwerk VVD Hart van Brabant, bestaande uit de VVD afdelingen in Goirle, Haaren, Hilvarenbeek en Oisterwijk opnieuw een politiek café. Ditmaal treedt VVD Tweede Kamerlid André Bosman op als gastspreker. Lees verder

 • Themabijeenkomst "De achterkant van Nederland"

  05 februari − Op 21 februari organiseert de VVD-fractie in Goirle een themabijeenkomst in het CC Jan van Besouw te Goirle. Gastspreker is Pieter Tops, mede auteur van het boek "De achterkant van Nederland." Lees verder

 • Eerste Politiek Café smaakt naar meer

  29 januari − Vrijdag 27 januari hielden de afdelingen van de VVD in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, gezamenlijk het eerste politiek café als netwerk VVD Hart van Brabant. Voor de gelegenheid werd Thierry Aartsen, kandidaat kamerlid voor de VVD bereidt gevonden het gesprek met de kiezer aan te gaan. Tegenover een kritisch publiek verdedigde Thierry zijn standpunten en onderging zo zijn vuurdoop in campagnetijd. Lees verder

 • Politiek café met 2e Kamerlid Sjoerd Potters

  17 januari − Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert de VVD een politiek café met VVD 2e Kamerlid Sjoerd Potters. Dit zal gaan over integratie in relatie tot veiligheid en het radicaliseringsproces van jongeren in de Islam. De aanvang is om 20:00 uur in Kaf'é van Leer aan de Almystraat 14 in Oisterwijk (op KVL). Lees verder

 • VVD wenst u een gelukkig en gezond 2017 toe!

  17 januari − 2016 is alweer afgesloten, een heel nieuw jaar ligt in het verschiet, nieuwe kansen dienen zich aan. Wij hebben er zin in en gaan ook dit jaar weer met frisse moed er tegenaan. U kunt er zeker van zijn dat wij het gedachtengoed van de VVD zullen koesteren, vertegenwoordigen en zullen verdedigen. We gaan er een mooi jaar van maken! Lees verder

 • Aan de leestafel met raadslid Bianca Taapken

  11 december − Media 2015 ben ik gestart met maandelijks een dialooguurtje: “aan de leestafel”. En met succes. Elke maand heb ik interessante gesprekken met kleurrijke mensen uit onze prachtige gemeente over hun persoonlijke ervaringen met de gemeente. Natuurlijk kan ik niet altijd iedereen persoonlijk tot in detail helpen. Meestal kan ik mensen wel in verbinding brengen met de juiste persoon of organisatie of enkel een goed advies geven. Lees verder

 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  © Google

  05 december − Op 6 oktober j.l. heeft de fractie van de VVD een aantal vragen gesteld aan het college betreffende kunstgrasvelden en rubbergranulaat. Uit een documentaire van Zembla en in het artikel in het Brabants Dagblad d.d. 5 oktober 2016 kwam naar voren dat op verschillende sportvelden in Nederland rubbergranulaat aanwezig. Dit rubbergranulaat brengt mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Dat baart ons zorgen, want de VVD Oisterwijk staat voor gezondheid en veiligheid. Lees verder

 • De VVD vindt er iets van!

  21 november − Bij de raadsvergadering van 10 november {waar de begroting werd behandeld} kwam duidelijk naar voren dat we er financieel goed voorstaan. De raad was echter wel van mening, dat de ambities genoemd in de perspectiefnota ook in de begroting benoemd hadden mogen worden. Lees verder

 • Persbericht VVD netwerk Hart van Brabant

  09 november − Op maandag 14 november a.s. vindt in het Jan van Besouwhuis in Goirle een gezamenlijke vergadering plaats van de huidige VVD-afdelingen Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Lees verder

 • Column Anne Cristien Spekle - Hooghart

  20 oktober − Van Jeugdraad naar fractievoorzitter! Ze zeggen wel eens, jong geleerd is oud gedaan. Nu vind ik mezelf nog niet oud, 32 jaar jong is niet oud, maar ik realiseerde me zojuist dat ik toch al een tijdje meeloop in de Oisterwijkse politiek. Vanaf het moment dat ik in 1995 vanuit de Randstad naar Oisterwijk verhuisde, is politiek in meer of mindere mate onderdeel van mijn leven. Lees verder

 • Kunstgrasvelden in Oisterwijk onveilig?

  06 oktober − Begin oktober is er veel onrust in het land en daardoor ook in de gemeente Oisterwijk over de onveiligheid van bepaalde kunstgrasvelden. Raadslid Patrick Simons heeft hier via de VVD fractievoorzitter enkele vragen over gesteld aan het college. Lees verder

 • De VVD vindt er iets van!

  25 september − Het was voor de commissie Ruimtelijke Zaken een enerverende vergadering. Op de agenda stonden namelijk raadsvoorstellen die voor veel inwoners en bedrijven wijzigingen met zich meebrengen in hun directe woon- en werkomgeving. Dit was ook zeer goed merkbaar, want zelden is de publieke tribune zo bezet geweest. Lees verder

 • Column Anton van Tuyl

  01 september − Column Anton van Tuyl Lees verder

 • De zes raadsleden van de VVD Oisterwijk

  © Masja Vlaminckx

  18 juli − De zes raadsleden van de VVD. Van boven naar onder en links naar rechts Patrick Simons, Marc Schoenmakers, Anton van Tuyl Con van beckhoven, Bianca Taapken, Anne Cristien Speklé Lees verder

 • Kort verslag raadsvergadering 7 juli

  17 juli − Kort verslag raadsvergadering 7 juli Tijdens deze raadsvergadering voor de zomer zijn de o.a. de volgende onderwerpen besproken: de detailhandels structuurvisie, de Bottelroos (Zandstraat, Moergestel) en de monitoring Sociaal beleid. Lees verder

 • Perspectiefnota : Infrastructuur, huurwoningen en fietspad

  14 juni − Op 9 juni heeft een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar plaats gevonden. Tijdens deze vergadering werd namelijk de Perspectief Nota (PPN) gepresenteerd. In deze nota geeft het college aan wat er is bereikt tot op dit moment en wat men in deze raadsperiode nog aan wensen heeft. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 2 juni

  06 juni − Afgelopen donderdag tijdens de gehouden raadsvergadering zijn er mede door de VVD weer enkele raadsvoorstellen aangenomen en waar zo nodig aanpassingen gedaan om tot een goede uitvoering te kunnen komen. Lees verder

 • VVD zet in op integratie vergunninghouders

  30 mei − De fractie van de VVD Oisterwijk wil alle inwoners hartelijk danken voor hun inbreng met betrekking tot het concept plan van aanpak asielstroom. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei j.l. heeft de gemeenteraad het concept plan van aanpak asielstroom besproken. De VVD heeft dit plan van aanpak vanuit de liberale grondbeginselen beoordeeld. Lees verder

 • Persbericht inzake minimabeleid

  27 mei − De VVD fractie Oisterwijk heeft vanmorgen kennisgenomen van de berichtgeving rondom de hoogte van het te ontvangen bedrag voor de inrichting van woonruimte. Lees verder