• Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  © Google

  05 december − Op 6 oktober j.l. heeft de fractie van de VVD een aantal vragen gesteld aan het college betreffende kunstgrasvelden en rubbergranulaat. Uit een documentaire van Zembla en in het artikel in het Brabants Dagblad d.d. 5 oktober 2016 kwam naar voren dat op verschillende sportvelden in Nederland rubbergranulaat aanwezig. Dit rubbergranulaat brengt mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Dat baart ons zorgen, want de VVD Oisterwijk staat voor gezondheid en veiligheid. Lees verder

 • De VVD vindt er iets van!

  21 november − Bij de raadsvergadering van 10 november {waar de begroting werd behandeld} kwam duidelijk naar voren dat we er financieel goed voorstaan. De raad was echter wel van mening, dat de ambities genoemd in de perspectiefnota ook in de begroting benoemd hadden mogen worden. Lees verder

 • Met raadslid Bianca Taapken aan de leestafel

  © Bianca Taapken

  15 november − Met raadslid Bianca Taapken aan de leestafel Eerstvolgend: donderdag 25 november 12.00-13.00 uur in Den Boogaard, Moergestel. U komt toch ook? De koffie staat klaar!. Of stuur een mail naar bianca@vvdoisterwijk.nl Lees verder

 • Persbericht VVD netwerk Hart van Brabant

  09 november − Op maandag 14 november a.s. vindt in het Jan van Besouwhuis in Goirle een gezamenlijke vergadering plaats van de huidige VVD-afdelingen Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Lees verder

 • Column Anne Cristien Spekle - Hooghart

  20 oktober − Van Jeugdraad naar fractievoorzitter! Ze zeggen wel eens, jong geleerd is oud gedaan. Nu vind ik mezelf nog niet oud, 32 jaar jong is niet oud, maar ik realiseerde me zojuist dat ik toch al een tijdje meeloop in de Oisterwijkse politiek. Vanaf het moment dat ik in 1995 vanuit de Randstad naar Oisterwijk verhuisde, is politiek in meer of mindere mate onderdeel van mijn leven. Lees verder

 • Kunstgrasvelden in Oisterwijk onveilig?

  06 oktober − Begin oktober is er veel onrust in het land en daardoor ook in de gemeente Oisterwijk over de onveiligheid van bepaalde kunstgrasvelden. Raadslid Patrick Simons heeft hier via de VVD fractievoorzitter enkele vragen over gesteld aan het college. Lees verder

 • De VVD vindt er iets van!

  25 september − Het was voor de commissie Ruimtelijke Zaken een enerverende vergadering. Op de agenda stonden namelijk raadsvoorstellen die voor veel inwoners en bedrijven wijzigingen met zich meebrengen in hun directe woon- en werkomgeving. Dit was ook zeer goed merkbaar, want zelden is de publieke tribune zo bezet geweest. Lees verder

 • Column Anton van Tuyl

  01 september − Column Anton van Tuyl Lees verder

 • De zes raadsleden van de VVD Oisterwijk

  © Masja Vlaminckx

  18 juli − De zes raadsleden van de VVD. Van boven naar onder en links naar rechts Patrick Simons, Marc Schoenmakers, Anton van Tuyl Con van beckhoven, Bianca Taapken, Anne Cristien Speklé Lees verder

 • Kort verslag raadsvergadering 7 juli

  17 juli − Kort verslag raadsvergadering 7 juli Tijdens deze raadsvergadering voor de zomer zijn de o.a. de volgende onderwerpen besproken: de detailhandels structuurvisie, de Bottelroos (Zandstraat, Moergestel) en de monitoring Sociaal beleid. Lees verder

 • Perspectiefnota : Infrastructuur, huurwoningen en fietspad

  14 juni − Op 9 juni heeft een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar plaats gevonden. Tijdens deze vergadering werd namelijk de Perspectief Nota (PPN) gepresenteerd. In deze nota geeft het college aan wat er is bereikt tot op dit moment en wat men in deze raadsperiode nog aan wensen heeft. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 2 juni

  06 juni − Afgelopen donderdag tijdens de gehouden raadsvergadering zijn er mede door de VVD weer enkele raadsvoorstellen aangenomen en waar zo nodig aanpassingen gedaan om tot een goede uitvoering te kunnen komen. Lees verder

 • VVD zet in op integratie vergunninghouders

  30 mei − De fractie van de VVD Oisterwijk wil alle inwoners hartelijk danken voor hun inbreng met betrekking tot het concept plan van aanpak asielstroom. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei j.l. heeft de gemeenteraad het concept plan van aanpak asielstroom besproken. De VVD heeft dit plan van aanpak vanuit de liberale grondbeginselen beoordeeld. Lees verder

 • Persbericht inzake minimabeleid

  27 mei − De VVD fractie Oisterwijk heeft vanmorgen kennisgenomen van de berichtgeving rondom de hoogte van het te ontvangen bedrag voor de inrichting van woonruimte. Lees verder

 • Column van Marc

  23 mei − Nieuwe start Het is altijd mooi als het weer lente wordt. De temperaturen worden weer aangenaam en de natuur maakt zich op voor een nieuwe ronde. Nieuw fris blad komt aan de bomen, de vogels fluiten, bloemen verschijnen weer. De natuur heeft er zin in. Lees verder

 • Reacties gevraagd op regionaal conceptplan asielinstroom

  22 mei − Afgelopen woensdagavond was er een spoedoverleg met inwoners ‪#‎Oisterwijk‬, ‪#‎Moergestel‬ en ‪#‎Heukelom‬ over de aanpak regionale asielinstroom Midden-Brabant en instroom vluchtelingen in Oisterwijk. Als ‪#‎VVD‬ hebben we tijdens deze avond veel gehoord wat er zoal allemaal in onze gemeenschap leeft. Maar ook daarna zijn bij ons vele berichten binnen gekomen. Voor ons zijn deze reacties belangrijk om uiteindelijke goede afwegingen te kunnen maken. Lees verder

 • Verslag raadsvergadering 21 april

  24 april − Tijdens de laatste raadsvergadering op 21 april j.l., bij de behandeling van het voorstel om het veehouderijbeleid Oisterwijk 2016 vast te stellen, vroeg raadslid Anton van Tuyl aan de voltallige raad waar ze nu naar toe wilden. Lees verder

 • Column van Con

  24 april − Met de VVD fractie zijn we al weer even onderweg, al zo’n 2 jaar. We zijn nu halverwege de raadsperiode en dus is het tijd voor een korte evaluatie en een kijkje in de toekomst. Als leidraad heb ik het boekje gepakt uit 2014 “De Raad 21 ambities”. Wat is er sindsdien allemaal veranderd? Lees verder

 • De organisatie van de thuiszorg

  22 april − Woensdag 13 april organiseerde de VVD Oisterwijk en Haaren een liberale themabijeenkomst over de organisatie van de thuiszorg. Alle belangstellenden waren welkom om vanuit eigen betrokkenheid bij dit thema van gedachte te wisselen. Een drietal deskundigen, Janneke de Schutter van Tzorg, fractievoorzitter VVD Haaren Boy Scholtze en Frans Monchen, bestuurslid KBO gaven elk een korte inleiding. Lees verder

 • Voorlopig idee Kop van de Lind

  © Patrick Simons

  14 april − Op 13 april is er in het raadhuis in Oisterwijk een presentatie geweest door het team dat informatie heeft opgevraagd over de toekomst van de kop van de Lind. Lees verder