Bianca Taapken

VERNIEUWING EN EEN KRACHTIG LIBERAAL GELUID

Vernieuwing en een krachtig liberaal geluid, daar sta ik voor.

Mijn speerpunten zijn:

  1. Minder regels en minder betutteling vanuit de overheid, een daadkrachtig bestuur en meer ruimte voor inwoners en ondernemers;
  2. Maatwerk in de zorg, goede zorg voor mensen die zorg nodig hebben en zorg dichtbij bij de mensen;
  3. Goed onderwijs en werk voor iedereen;
  4. Een goede dienstverlening, een heldere communicatie en meer verbinding tussen inwoners, politiek en gemeente;

Sinds 2014 ben ik raadslid en sinds 2018 plaatsvervangend voorzitter van de raad. Van 2014-2018 was ik voorzitter van de commissie Inwonerszaken (sociale domein).

Ik lever toegevoegde waarde door mijn juridische achtergrond, jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, bestuurlijk ervaring en als werkende moeder van twee uit huis wonende dochters. Ik heb verschillende trainingen gevolgd bij de VVD: liberale beginselen, debatteren, Masterclass Zuid en de landelijke VVD Kadertraining.

Ik ben gewend om initiatief te nemen en ben positief ingesteld, loyaal en een creatief persoon die mensen graag verder helpt. Rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid vind ik belangrijk waarden bij het ondernemen, verbinden en samenwerken. .

Contact

Ik wil goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor inwoners. Misschien heeft u wel gelezen over mijn initiatief 'met Bianca Taapken aan de leestafel' in Tiliander en Den Boogaard? Ik wil er echt zijn voor de inwoners! 

Mail of bel mij gerust; bianca@vvdoisterwijk.nl of  06 53 23 31 19. Meer informatie over mij, klik dan op mijn linkedIn profiel of website.