PERSVERKLARING VVD OISTERWIJK

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad van 26 juli jl. over de vraag wie schuilgaat achter de naam "Miranda Koster" en het daarin weergegeven vraaggesprek met Patrick Simons heeft diezelfde avond op verzoek van het bestuur van de VVD in Oisterwijk een bespreking plaatsgevonden met Patrick en de op dat moment waarnemend fractievoorzitter.

In het gesprek met waarnemend fractievoorzitter en bestuursvoorzitter is aan Patrick de vraag gesteld of hij behoefte had terug te komen op enig deel van het gesprek, zoals dat in het betreffende artikel was weergegeven. Patrick heeft daarop nogmaals verzekerd dat hij niet schuilging achter de naam "Miranda Koster". 

 

Bestuur en fractie hebben vervolgens aan Patrick verzocht medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de vraag wie dan - als hij het niet was - gebruik meende te moeten maken van dit pseudoniem. Met name is Patrick daarbij verzocht aangifte te doen van het feit dat diezelfde persoon kennelijk gemeend had ook gebruik te moeten maken van zijn naam. Patrick heeft kenbaar gemaakt niet voornemens te zijn aangifte te doen.

 

Het is vanuit het oogpunt van collegialiteit binnen de gemeenteraad ongewenst en vanuit het oogpunt van politiek vertrouwen tussen de diverse raadfracties onbegrijpelijk dat een dergelijk breed gedragen verzoek wordt genegeerd. Bestuur en fractie hebben dit als zodanig ook aan Patrick kenbaar gemaakt. 

 

Bestuur en fractie hebben Patrick Simons duidelijk gemaakt dat zij zijn besluit in meerdere opzichten onverstandig vinden. Bestuur en fractie hebben hem dan ook te kennen gegeven dat zijn opstelling in deze kwestie wat hen betreft aanleiding is om hem niet voor te dragen voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van de VVD Oisterwijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tenzij de ALV dit najaar anders beslist, zal Patrick na de komende gemeenteraadsverkiezingen dus niet terugkeren als raadslid voor de VVD in de gemeente Oisterwijk.

 

 

VVD Oisterwijk