Aan de leestafel met raadslid Bianca Taapken

Aan de leestafel in Tiliander met VVD-raadslid Bianca Taapken

Maandelijks zit ik aan de leestafel in Tiliander en Den Boogaard om naar bewoners te luisteren en ideeën uit te wisselen. Dit zijn altijd interessante en leuke dialooggesprekken. Er is dan echt even rust en tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Ik heb inmiddels al een aantal inwoners verder kunnen helpen. Niet altijd heb ik een directe oplossing, maar ik kan mensen wel door verwijzen naar de juiste persoon of organisatie binnen onze gemeente. Of uw verhaal geeft mij aanleiding om uw onderwerp in onze VVD-fractie aan de orde te stellen. Uw onderwerp kan ook aanleiding zijn om u uit te nodigen voor een van de drie commissievergaderingen: Inwonerszaken, Ruimtelijke zaken of Algemene zaken.

Ik hoop u een keer te ontmoeten aan de leestafel in ons nieuwe Tiliander en in Den Boogaard op:

·      Vrijdag 27 oktober 2017

·      Vrijdag 1 december 2017

·      Vrijdag 26 januari 2018

·      Vrijdag 23 februari 2018

·      Vrijdag 16 maart 2018

Tijd: 13.00-14.00 in Den Boogaard, 16.00-17.00 uur in Tiliander