Eric Beele

Geboren in Rotterdam (1961), maar na mijn afstuderen ben ik verhuisd naar Brabant. Vader van twee zonen. In het dagelijks leven ben ik advocaat bij NeXT Advocaten in Tilburg. Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij vanzelfsprekend en dat geldt zeker van mijn lidmaatschap van de VVD. Mijn leidend beginsel is immers dat ieder mens zich in vrijheid naar zijn of haar eigen mogelijkheden moet kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zonder deze vrijheid kan een samenleving niet bestaan. Alleen een samenleving, waarin de mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, kan werkelijk groeien.