• Uitnodiging voor huiskamersessies

  12 september − VVD Oisterwijk organiseert op dinsdagavond 19 september een huiskamersessie. Een avond waar we met ondernemers van gedachten willen wisselen over verschillende onderwerpen welke zij belangrijk vinden voor de gemeente Oisterwijk (inclusief Moergestel en Heukelom). Lees verder

 • PERSVERKLARING VVD OISTERWIJK

  31 augustus − PERSVERKLARING VVD OISTERWIJK In het gesprek met waarnemend fractievoorzitter en bestuursvoorzitter is aan Patrick de vraag gesteld of hij behoefte had terug te komen op enig deel van het gesprek, zoals dat in het betreffende artikel was weergegeven. Patrick heeft daarop nogmaals verzekerd dat hij niet schuilging achter de naam "Miranda Koster". Bestuur en fractie hebben vervolgens aan Patrick verzocht medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de vraag wie dan - als hij het niet was - gebruik meende te moeten maken van dit pseudoniem. Met name is Patrick daarbij verzocht aangifte te doen van het feit dat diezelfde persoon kennelijk gemeend had ook gebruik te moeten maken van zijn naam. Patrick heeft kenbaar gemaakt niet voornemens te zijn aangifte te doen. Het is vanuit het oogpunt van collegialiteit binnen de gemeenteraad ongewenst en vanuit het oogpunt van politiek vertrouwen tussen de diverse raadfracties onbegrijpelijk dat een dergelijk breed gedragen verzoek wordt genegeerd. Bestuur en fractie hebben dit als zodanig ook aan Patrick kenbaar gemaakt. Bestuur en fractie hebben Patrick Simons duidelijk gemaakt dat zij zijn besluit in meerdere opzichten onverstandig vinden. Bestuur en fractie hebben hem dan ook te kennen gegeven dat zijn opstelling in deze kwestie wat hen betreft aanleiding is om hem niet voor te dragen voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van de VVD Oisterwijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tenzij de ALV dit najaar anders beslist, zal Patrick na de komende gemeenteraadsverkiezingen dus niet terugkeren als raadslid voor de VVD in de gemeente Oisterwijk. VVD Oisterwijk Lees verder

 • Kermis in Oisterwijk

  © Olivier Simons

  16 juli − Vorig jaar is er door de gemeente, centrummanagement, de wijkagent en enkele horecaondernemers een evaluatie van de kermis 2016 in Oisterwijk gehouden. Vlak voor de huidige kermis is die groep nog even bij elkaar gekomen. Lees verder

 • Gert van Elderen nieuw VVD commissielid

  14 juli − Moergestelnaar Gert van Elderen is recent, namens de VVD, toegetreden tot de commissie Ruimtelijke Zaken. Gert is officier bij de Koninklijke Luchtmacht. Als projectleider zorgt hij voor de realisatie van systemen ten behoeve van de luchtruimbewaking boven Nederland en Europa. Lees verder

 • Ga jij ons helpen Nederland nog mooier te maken?

  13 juli − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • Wat leeft er bij jonge liberalen?

  12 juli − VVD Oisterwijk wil meer inzicht in hoe jonge mensen denken en in voor hen belangrijke thema’s in de gemeente Oisterwijk. Daarom hebben we een heel informeel gesprek gevoerd met een aantal jongeren. Dat heeft ons veel informatie en ideeën opgeleverd. Lees verder

 • Politiek reces Oisterwijk begonnen

  11 juli − De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is geweest en nu is het politieke reces begonnen. In deze paar weken zijn er geen raads- en commissievergaderingen. Dat wil echter niet zeggen dat uw VVD-raadsleden niet druk bezig zijn met de lokale politiek. Tijdens de vakantie gaat dit gewoon door. Lees verder

 • In memoriam Guido Coolen

  08 juli − Met verslagenheid namen wij kennis van het bericht dat op 1 juli jl. - amper een jaar na het overlijden van Ineke - ons VVD-lid Guido Coolen is overleden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe met dit verlies. Guido betekende veel voor iedereen die hem heeft mogen kennen. Lees verder

 • Art in Oisterwijk

  12 juni − Van 1 juni tot en met 18 juni vormt het centrum van Oisterwijk het decor van de tentoonstelling ´Me, Myself & Ik´. Het is een event dat voor iedereen, dag en nacht, gratis toegankelijk is en waarin een grote beeldententoonstelling de publiekstrekker is. Lees verder

 • SOLIDE BELEID VVD WERPT Z’N VRUCHTEN AF

  21 mei − Door het solide financiële beleid heeft dit college mooie resultaten geboekt. Dit stelt ons in staat verantwoorde en weloverwogen keuzes te maken om te investeren in de toekomst voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De VVD vindt dat de gemeente Oisterwijk de vele ondernemers moet koesteren die zich graag vestigen binnen onze gemeentegrenzen. Lees verder

 • Toekomstbestendige cultuurcentra

  © 2snoeken

  14 mei − De volgende stap is gezet in de door ontwikkeling van de cultuurcentra als culturele motor van de gemeente Oisterwijk. VVD en AB hebben ingestemd met de verbouwing van de begane grond en het verbeteren van de toegankelijkheid van Tiliander. Wij betreuren het dat PrO en PGB deze raadsvoorstellen niet hebben gesteund. Zij laten daarmee de jaarlijks 175.000 bezoekers en de inwoners van de gemeente Oisterwijk in de kou staan. Want, deze verbouwing is nodig, omdat de Tiliander ‘up to date’ gemaakt moet worden voor de huidige samenleving en de tijd waarin we leven. Lees verder

 • Excursie naar Brussel

  04 mei − Op vrijdag 9 juni organiseren wij een excursie naar het Europees Parlement. Het programma zal ongeveer als volgt verlopen: 9.00 vertrek Tilburg Stappegoor 11.00 aankomst Brussel In Brussel bezoeken we het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Hebben we een gesprek met Jan Huitema, Europarlementariër voor de VVD. En krijgen we een rondleiding van Alexander Kolks, de secretaris Brusselse VVD delegatie. 16.00 vertrek Brussel 18.00 aankomst Tilburg Stappegoor Lees verder

 • VVD Collegetour over raadslidmaatschap

  23 april − In samenwerking met het opleidingsinstituut van de VVD de Haya van Somerenstichting wordt zaterdagmiddag 20 mei een collegetour georganiseerd over het thema Raadslidmaatschap. Tijdens de verschillende interactieve programmaonderdelen passeren de verschillende aspecten van het raadslidmaatschap de revue. Maar er is ook aandacht voor jouw persoonlijke actieplan en drijfveren. Aan deze middag verlenen inspirerende sprekers hun medewerking, zoals Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden en andere VVD-prominenten. Lees verder

 • VVD stemmers bedankt!

  © Patrick Simons

  20 maart − De Tweede Kamer verkiezingen zijn weer voorbij. In de gemeente Oisterwijk zijn wij veruit de grootste gebleven, ruim 2 x zo groot als de nummer 2 het CDA. De opkomst in Oisterwijk was hoog, maar liefst 82,91% van de kiesgerechtigden is gaan stemmen. Een feest voor de democtratie! Lees verder

 • VVD investeert in een toekomstbestendig natuurtheater

  © Natuurtheater Oisterwijk

  17 maart − Het Natuurtheater Oisterwijk kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de jaren ´30 van de vorige eeuw. Een prachtig stukje Oisterwijk dat het verdient goed onderhouden te worden, zodat het bewaard kan blijven voor komende generaties. Met mij, zullen vele van u daar ongetwijfeld wel eens hebben genoten van een van de openluchtspektakels. Het Natuurtheater Oisterwijk onderscheidt zich van andere cultuuraanbieders in de gemeente Oisterwijk en de VVD wil deze parel weer graag laten glanzen. Lees verder

 • Column Patrick Simons

  10 maart − Er valt wat te kiezen Carnaval en de vakantie van mijn kinderen is weer voorbij. Op het politieke vlak is er echter weinig rust geweest. In Oisterwijk ben ik bezig geweest met allerlei punten. Een daarvan is het opnemen van de kern Haaren in de gemeente Oisterwijk. Dat is zowel voor de meeste inwoners van Haaren als die van Oisterwijk logisch, er is al een eeuwenoude warme band tussen de twee plaatsen. Lees verder

 • Gemeente Oisterwijk verkiezingsavond

  09 maart − Woensdag 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voor alle politieke partijen. Om ook lokaal extra aandacht te besteden aan deze verkiezingen, nodig ik u graag uit voor een interactieve avond waarbij gezamenlijk de eerste uitslagen live gevolgd worden. Lees verder

 • INSAID en LINKSAF-VERBOD

  20 februari − Tijdens de raadsvergadering van 16 februari was de publieke tribune goed gevuld. Er stonden namelijk 2 moties op de agenda die een rol zouden kunnen gaan spelen voor de leefomgeving, daar verkeersmaatregelen zijn genomen en een bestemmingsplanwijziging aangevraagd kan gaan worden. Als een motie wordt aangenomen is het een middel om invloed uit te oefenen op het beleid. Na reeds 2 maal een debat over het onderwerp linksaf-verbod Heudensebaan/Nic.van Eschstraat in de commissie ruimtelijke zaken werd er alsnog een motie ingediend. Lees verder

 • Themabijeenkomst "De achterkant van Nederland"

  05 februari − Op 21 februari organiseert de VVD-fractie in Goirle een themabijeenkomst in het CC Jan van Besouw te Goirle. Gastspreker is Pieter Tops, mede auteur van het boek "De achterkant van Nederland." Lees verder

 • Eerste Politiek Café smaakt naar meer

  29 januari − Vrijdag 27 januari hielden de afdelingen van de VVD in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, gezamenlijk het eerste politiek café als netwerk VVD Hart van Brabant. Voor de gelegenheid werd Thierry Aartsen, kandidaat kamerlid voor de VVD bereidt gevonden het gesprek met de kiezer aan te gaan. Tegenover een kritisch publiek verdedigde Thierry zijn standpunten en onderging zo zijn vuurdoop in campagnetijd. Lees verder