Nieuws

 • GROEN LICHT VOOR GREENPORT HAAREN

  © BAM VERMEER

  19 juli − Op het terrein rondom Louisahof - de voormalige witte Villa van boomkwekerij Ton van den Oever aan de N65 - krijgt Greenport Midden-Brabant volgend jaar vorm. Kwekers groot en klein kunnen in het logistiek centrum hun voorraden aanbieden om van daaruit de weg naar de eindklant te vinden in binnen- en buitenland Lees verder

 • MINDER INCIDENTEN AZC STOF TOT NADENKEN

  © COA

  13 juli − Nu we eind dit jaar een besluit moet nemen over voortzetting van ons AZC, volgt de VVD met bovenmatige belangstelling ontwikkelingen in andere AZC’s. En analyseren voortdurend welke gevolgen die gebeurtenissen voor Oisterwijk inhouden. Lees verder

 • DE RAAMSE RAPEN ZIJN GAAR

  © Coolen Expertise (dronebeeld)

  05 juli − Alle stakeholders van het verwoeste Haarendael dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om zo samen tot een passend bestemmingsplan te komen. Lees verder

 • DORPSRAAD OF DORPS-PRAAT?

  © Googlemaps

  28 juni − De VVD vindt inbreng van wijkraden, B-team, bewonerscommissies en allerlei andere groeperingen van grote waarde. Maar er kan geen sprake zijn van een extra bestuurslaag naast de gemeenteraad. Lees verder

 • VAN STAALBERGVEN NAAR STAALBERGFAN

  © Gemeente Oisterwijk

  15 juni − Voor de VVD is het nooit de vraag geweest OF het Staalbergven moet blijven, maar veel meer HOE. Lees verder

 • DRAGONS DEN IN OISTERWIJK

  07 juni − Twee lokale ondernemers uit Oisterwijk stonden ongevraagd in de schijnwerpers vanwege hun vergunningaanvragen. Lees verder

 • KAPPEN MET ONNODIG KAPPEN

  © VVD Oisterwijk

  18 mei − VVD Oisterwijk pleit voor uitbreiding van de huidige Kadernota Groen met – in navolging van omliggende gemeentes - een eigentijds bomenbeleidsplan. Lees verder

 • NIET ALLES KAN

  © Googlemaps

  26 april − Om jarenlange bezwaarprocedures te voorkomen, voeren initiatiefnemers en bouwprojectontwikkelaars steeds vaker een dialoog met de omgeving. Soms uit eigen beweging of opgelegd door provincie of gemeente. Lees verder

 • INVESTEREN OF CREPEREN

  © VisitBrabant

  19 april − Door Corona weet de eigenaarsfamilie van Klein Oisterwijk - na ruim 50 jaar hard werken - het hoofd niet langer boven water te houden. Zij ziet zich genoodzaakt het roer om te gooien: investeren of creperen. Lees verder

 • HOE ONAANTASTBAAR IS HET AZC?

  © Inpetto

  29 maart − Periodiek evalueren gemeenteraad en COA de gang van zaken in ons AZC Oisterwijk. Voor de VVD is de veiligheid van onze inwoners en van de AZC-bewoners zelf, een absolute voorwaarde voor eventuele verlenging in 2022. Lees verder

 • VERDER BOUWEN OP ELKAAR

  © Beyond Now

  22 maart − Geen discussie in onze gemeente brengt de gemoederen zo in beweging als Bouwen. Goedkoop bouwen, villa’s bouwen, gespreid of toch doelgroepgericht bouwen? En waar wel en waar niet bouwen? Lees verder

 • VVD GROOTSTE PARTIJ IN OISTERWIJK

  © VVD

  18 maart − Met 31.7% van alle uitgebrachte stemmen is de VVD in Oisterwijk - net als 4 jaar geleden - absolute winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Lees verder

 • VAN WOON- NAAR WINKELWAGENS

  © Googlemaps

  16 maart − De nieuwbouw van Pets Place en LIDL op het bedrijventerrein Kerkhoven vordert gestaag. Lees verder

 • SAMEN STERKER VERDER AAN DE BAERDIJK

  © Googlemaps

  08 maart − Zowel de grondeigenaar als de ontwikkelaar en omwonenden kunnen zich vinden in de nieuwe plannen aan de Baerdijk / Rode Brugstraat. Wat betreft de VVD: bouwen bouwen bouwen! Lees verder

 • WELKOMSHUIS: PILOT OF PROEFBALLON?

  © Googlemaps

  02 maart − Eind 2020 besloot de raad de bestuursovereenkomst met het AZC niet met 10 maar met 2 jaar te verlengen. Inmiddels lijkt de rust op het AZC echter niet teruggekeerd en staan de voorwaarden die we aan de verlenging hebben gesteld dus opnieuw onder druk. Lees verder

 • GROEIEN IN CRISISTIJD

  © VVD OISTERWIJK

  22 februari − Veel bedrijven zijn hard getroffen door de gevolgen van de Corona-crisis, er zijn ook sectoren die nu juist groeien. Lees verder

 • HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE

  © V.O.F. Scheffers

  16 februari − Onze gemeente Oisterwijk telt momenteel zo’n 300 legale inwoners van buitenlandse afkomst, die hier werken en meestal ook een bestaan willen opbouwen. Vaak werken ze voor grote industriële ondernemingen, in de horeca, de bouwsector of als seizoenskracht bij land- en tuinbouwbedrijven. Lees verder

 • MAG HET IETS MEER ZIJN?

  © Oisterwijk Verleden en Heden

  05 februari − Het winkelbestand in Oisterwijk is steeds volop in beweging. De VVD heeft hier een duidelijke visie op en wil nieuwbouwplannen vooral aan ondernemers overlaten. Lees verder

 • SAMEN STERKER VERDER

  02 februari − Vandalisme uit verveling of rellen uit onvrede? Wat de VVD betreft maakt dat niets uit: van andermans eigendommen blijf je gewoon met je poten af! Lees verder

 • WAT STEENGOED IS, KOMT SNEL

  © Google Maps

  26 januari − Kort na het aantreden van het college is de herontwikkeling van Bienekebolders gegund aan Moeskops uit Bergeijk. Deze aannemer gaat - met behoud van het unieke karakter - de voormalige school een nieuwe toekomst geven. Lees verder