IK HEB EEN STEEN VERLEGD

Sinds 1936 zijn vijf bosgebieden in het beekdal van de Ruysbossche Loop aangewezen als waterwingebied. Met het waterpompstation in Haaren vormt het al bijna 90 jaar een belangrijke schakel in onze drinkwatervoorziening, met Brabant Water als uitvoerende organisatie. Ook heeft onze gemeente sinds de herindeling met Haaren, de waterzuiveringsinstallatie aan de Oisterwijkse Dreef. Daar zuivert Waterschap De Dommel water en beheert het grondwaterpeil. We staan er niet elke dag bij stil hoe belangrijk dit werk is voor ons dagelijks leven.

© VVD Oisterwijk

BIOGAS

Waterschap De Dommel is in onze gemeente de aangewezen organisatie die al dat water door de juiste kanalen laat stromen. Jaarlijks zuivert het waterschap 100 miljoen m³ afvalwater en beheert ruim 30.000 km aan beken en sloten ook in Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over een schoon landschap, gezonde natuur en zuiver drinkwater. Bas Peeters (26) uit Oisterwijk mocht als bestuurder van De Dommel afgelopen week een innovatie van formaat in Tilburg openen. Slib dat overblijft na zuivering van rioolwater wordt daar nu omgezet in biogas van aardgaskwaliteit, genoeg voor de energievoorziening van ruim 4.000 huishoudens. De investering van zo'n 6 miljoen, verwacht het waterschap in slechts enkele jaren terug te verdienen om weer opnieuw te kunnen investeren in innovatieve nieuwe zuiveringsinstallaties.

 

WATERBEHEER

Toch is het waterbeheer wel wat tegenstrijdig, enerzijds Brabant Water dat ons van voldoende drinkwater moet voorzien en anderzijds het waterschap dat waakt over het grondwaterpeil. Met oog voor de natuur, milieu en alle gebruikers die sterk afhankelijk zijn van water. In tijden van extreme droogte maar ook wateroverlast, wordt watermanagement steeds belangrijker en vervagen de grenzen tussen het politieke en algemeen belang. Dan is sturen op waterkwaliteit, constante beschikbaarheid en distributie van levensbelang. Met oog voor klimaatveranderingen, stikstofbeleid, ontwikkelingen én met de behoeften van de agrarische sector en andere ondernemers. Zij zijn immers sterk afhankelijk van goed waterbeheer. Binnenkort mogen we weer op het Waterschap stemmen en onze wensen en ideeën meegeven voor goed watermanagement. Bas Peeters (26) is lijsttrekker voor VVD De Dommel, fractievoorzitter Ton van de Ven zet zich op #27 in als lijstduwer. Zo draagt iedereen z'n 'watersteentje' bij.

De Waterdraagster

Beeld van Felix van der Linden (1929-2011)

in 1961 geschonken door het personeel bij het 25-jarig bestaan van het waterpompstation.