SLIKKEN OF STIKKEN?

Een tegenvaller in de woningbouwplannen van onze gemeente. Omdat de beoogde grond voor Kompasproject ‘Pannenschuur VI’ geen eigendom is, heeft de raad er in juli 2020 een voorkeursrecht (WVG) op gelegd. Een wettelijk instrument voor gemeenten om te voorkomen dat grondeigenaren en projectontwikkelaars gaan speculeren. Oisterwijk krijgt zo de regie en kan het gebied optimaal en volgens haar eigen plannen ontwikkelen. Het WVG bleek echter vlak voor de raadsvergadering te zijn verlopen. De rechter kwam een van de grondeigenaren tegemoet in zijn verzoek het voorkeursrecht van zijn grond te halen. De gemeente dreigt daarmee haar regie op de prioritaire woningbouwlocatie alsnog te verliezen.

© Gemeente Oisterwijk

STRUCTUURVISIE

Om het WVG te verlengen, moest de raad 8 juni eerst nog instemmen met een nieuwe structuurvisie voor het gebied. Die was echter onder zulke tijdsdruk tot stand gekomen, dat meerdere partijen er hun bedenkingen bij hadden. Bovendien waren nergens belanghebbenden in Heukelom en Pannenschuur in de plannen gekend. Con van Beckhoven had namens de VVD-fractie kritische vragen hierover voor wethouder Logister. Coalitiegenoot D66 had daarnaast een motie klaarliggen om de participatie alsnog te doen. Door de rechterlijke uitspraak, moest het college echter haar raadsvoorstel intrekken en werd het voor de raad geen slikken of stikken.  

 

OOSTFLANK

De naam Pannenschuur VI is enigszins misleidend, de beoogde locatie is immers volledig Heukeloms grondgebied. Een flinke delegatie van het amper 300 inwoners tellende Buurtschap, zat daarom ook op de publieke tribune de beraadslaging te volgen. Niet het bouwen op deze locatie is hun grootste zorg, wel het geplande aantal woningen. Waar plannen in 2020 nog uitgingen van maximaal 250 benodigde woningen, biedt de nieuwe structuurvisie inmiddels al ruimte voor meer dan 400 woningen. Daarmee lijkt de wethouder alvast flink vooruit te lopen op het SRBT Koersdocument Oostflank, waarin Oisterwijk en Tilburg samen zo’n 5.000 extra woningen plannen. Echter niet het college, maar de gemeenteraad moet deze ambitieuze en verstrekkende toekomstplannen eerst goedkeuren. Grootste prioriteit nu is hoger beroep instellen om het WVG weer te verkrijgen. Woningbouw in Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk zal immers hoe dan ook krachtig moeten worden doorontwikkeld.