COALITIE OP STOOM, FINANCIËN OP ORDE

Hoeveel geeft gemeente Oisterwijk volgend jaar uit en waaraan? Het begrotingsdebat is de belangrijkste gemeenteraadsvergadering van het jaar. ‘Duurzaam investeren in een betrokken samenleving’ luidt de titel van de begroting voor 2023 van het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste conclusie daarin is dat Oisterwijk haar financiën ook in de huidige turbulente tijden op orde heeft. Met zelfs financiële dekking voor een mogelijke claim leidingtaks (precario). Wethouder Financiën Anne Cristien Spekle (VVD) kreeg daarvoor brede steun en complimenten van alle partijen op 1 na.

© VVD Oisterwijk

Het college toont lef en durf om slim en doeltreffend te investeren op vele fronten in de samenleving. Van woningbouw tot een nieuwe milieustraat, onderwijshuisvesting op De Hondsberg en besluitvorming over de bestemming van 5 ha gemeentelijke grond aan de Bedrijfsweg (foto). Het akkoord waarmee deze coalitie van PGB, VVD en D66 vorig jaar aantrad – Gezamenlijk perspectief over grenzen heen - krijgt hierdoor steeds verder gestalte.

 

STAALBERG

De VVD-fractie ging bij monde van Patrick Simons in op alle gemaakte keuzes, moties en amendementen. Ruim 88 miljoen euro heeft Oisterwijk volgend jaar te besteden, bijna 60% daarvan zijn bijdrages vanuit het Rijk, iets meer dan 40% wordt lokaal opgehaald. Denk daarbij aan gemeentelijke belastingen zoals de OZB, toeristenbelasting maar ook parkeerinkomsten. Simons vroeg het college om de renovatie van het Staalbergven te bespoedigen, zodat dit hopelijk voor het zwemseizoen in 2024 weer open kan. Verder nogmaals het verzoek om in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan rekening te houden met de wens van 2College Durendael voor nieuwbouw op Den Donk.

 

ZWARTEPIETEN

Voorzitter Hans Janssen complimenteerde de raad met haar eendrachtige en constructieve onderlinge samenwerking. “In Oisterwijk spelen we niet op de vrouw of man, maar op het plan.’ De tijd van politiek Zwartepieten-gedrag lijkt inderdaad verleden tijd, maar de raad speelt niet voor Sinterklaas. Op dit moment belastingen verlagen is immers volstrekt onverantwoord en zou getuigen van kortzichtigheid. Gelukkig zag de oppositie dat ook in en met hun inbreng en constructieve aanvullingen werden diverse moties en amendementen aangenomen. De VVD ervaart de richting die een grote raadsmeerderheid hiermee inzet, als support en steun voor het coalitieakkoord.

Hieronder in de bijlage de Begroting 2023. 

Foto: Aan de Bedrijfsweg heeft gemeente Oisterwijk een grondpositie van ruim 5 Ha.