DUURZAME AANPAK STAALBERGVEN

Al ruim 2 maanden zijn de chloorbaden van het Staalbergven gesloten, als gevolg van scheuren in de verouderde leidingen. Vandaag is bekend geworden dat de chloorbaden deze zomer helemaal niet meer opengaan.

© Gemeente Oisterwijk

Met de huidige tropische temperaturen is dat natuurlijk een domper op de waterpret. Het natuurven blijft overigens wel normaal geopend en bezoekers betalen hiervoor slechts 1 euro toegangsprijs.

 

Voor de VVD is het nooit de vraag geweest OF het Staalbergven moet blijven, maar veel eerder HOE. Een dergelijke publieke voorziening kost immers veel geld waar elke Oisterwijkse belastingbetaler aan meebetaalt. Bovendien is gemeente Oisterwijk geen eigenaar van het ven, dat is sinds 1932 al de vereniging Natuurmonumenten. Dat pleit voor een duurzame aanpak met moderne technieken boven goedkope tijdelijke oplossingen. Zodat het binnen de financiële kaders van onze gemeente valt en blijft vallen. 

 

We roepen het college daarom op niet gezapig af te wachten maar actief en handelend te zoeken naar een oplossing. In de onderhandelingen met Natuurmonumenten moet gezocht worden naar een langlopende samenwerking die haalbaar en betaalbaar is. Innovatie en technische kennis en kunde moeten daar wat ons betreft leidend in zijn. Dan kunnen ook toekomstige generaties Oisterwijkers de komende decennia volop genieten van ’t Staal!