VVD TREKT DUURZAAMHEIDSAGENDA DOOR

Dit jaar loopt in Oisterwijk na 4 jaar de Duurzaamheidsagenda af. De VVD komt daarom bij monde van Rowan van Geloven met een motie om ook na 2022 geld en aandacht te reserveren voor duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptie en een circulaire economie.

© VVD Oisterwijk

Rowan van Geloven weet waarover hij praat. Naast raadscommissielid van VVD Oisterwijk is hij namelijk beleidsadviseur Duurzaamheid in onze buurgemeente Vught. "Het is in het belang van zowel huidige als toekomstige generaties om zo snel mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Daarnaast is stabilisering van de biodiversiteit en het wapenen tegen droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen door de klimaateffecten belangrijk."

BEDREIGING

"De klimaateffecten vormen ook voor onze gemeente Oisterwijk een bedreiging voor wonen, werken en recreĆ«ren. Naast duurzaamheid is de overstap naar hernieuwbare energie ook goed voor onafhankelijkheid van Nederland ten opzichte van andere landen, zoals nu met het gas uit Rusland." Naast de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) hebben we als gemeente ook de opgave voor behoud van biodiversiteit, het klimaatadaptief inrichten van de kernen, het gasloos maken van de gebouwde omgeving, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het is dus verstandig om in het kader van de REKS en het Klimaatakkoord te kijken naar de middellange- en lange termijn.

 

MOTIE

De nieuwe Perspectiefnota houdt nu nog geen rekening met middelen of reserveringen voor alle duurzaamheidsdoelstingen. Deze zullen moeten worden opgenomen in de begrotingen van 2023 t/m 2026. De VVD Oisterwijk hoopt ook de andere partijen te kunnen vinden in deze motie, die tijdens de Raad van 9 juni a.s. wordt ingediend en nader toegelicht.