SAMEN EN SOLIDE

Afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de Perspectiefnota (PPN). In deze PPN bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de jaren 2024-2027 wordt en ook hoeveel dat in grote lijnen mag kosten. De gemeenteraad heeft immers ‘budgetrecht’ en zal later dit jaar hiermee de nieuwe gemeentelijke begroting opstellen. De PPN bevat verschillende doelen voor de korte en lange termijn die we als gemeente nastreven. Vice fractievoorzitter Rob Mallens gaf namens de VVD een uitvoerige reactie waarin hij het college waarschuwde voor al te veel opportunisme in de uitvoering van het coalitieakkoord waarmee VVD, PGB en D66 samen zijn gestart in 2021.

© VVD OISTERWIJK

HEUKELOMMETJE

Op de cover van het 40 pagina’s dikke rapport, staat de bekende Heukelomse hangbrug afgebeeld die over de Voorste Stroom ligt. Mallens: “Het principe van een hangbrug is gebaseerd op de verticale staanders die het gewicht opvangen van het brugdek. Een hangbrug is per definitie slap en beweeglijk, wat ‘m goedkoop in uitvoering maakt. Deze PPN draagt echter als titel: Samen en Solide. Solide is allesbehalve slap. Hopelijk slaat het college hiermee een brug naar waar onze inwoners behoefte aan hebben. Een betrouwbaar en krachtig lokaal bestuur dat hen de komende jaren perspectief biedt op allerlei vlak.” De gemeentelijke financiën vormen de komende jaren een bron van zorgen. Het Rijk hevelt immers steeds meer regie en verantwoordelijkheden over aan gemeenten, zonder daar voldoende middelen tegenover te stellen. De VVD vindt echter dat Oisterwijk niet de aap van het Kabinet op de schouder moet nemen. “Ons past een sterk signaal richting Den Haag om daarmee begrotingstekorten te voorkomen.”

 

KOMPASPROJECTEN

Tot slot gaf de VVD-fractie mee dat de prioriteit moet liggen op uitvoering van het coalitieakkoord ‘Gezamenlijk perspectief over grenzen heen’. En er niet steeds zijpaden moeten worden ingeslagen. Zeker in de woningbouwplannen moet het college primair de afgesproken Kompasprojecten uitvoeren. Regelmatig echter komen er allerlei wilde plannen en ruimtelijke projecten tussendoor, als een duveltje uit een doosje. Dat neigt naar een te opportunistische benadering die vooral veel tijd, geld en capaciteit kost. De afgesproken Kompasprojecten lopen daarmee vertraging op en populisme wordt zo in de hand gewerkt.