UIT HET BEEKDAL

In juli 2021 heeft de raad ingestemd met het Concept Beekdal Park. Wethouder Anne Cristien Spekle en haar ambtenaren zijn daarna hard aan het werk gegaan, om hieraan uitvoering te geven. Alleen haar eigen partij – VVD Oisterwijk - stemde niet in met de ‘harde eis’ van de overige partijen om minimaal 50% sociale huur- of koopwoningen te bouwen op deze plek.

© Gemeente Oisterwijk

Niet omdat we de behoefte daaraan in twijfel trekken, maar uit realiteitszin dat zo’n kansrijke locatie geen geld moet kosten maar de gemeentekas juist veel geld moet opleveren. Nu de ontwikkelscenario’s inmiddels doorgerekend zijn, lijkt deze visie ook uit te komen.

 

ONDERGRONDS

In het gepresenteerde plan verrijzen 4 woonblokken, elk met een eigen invulling. Van de in totaal 77 geplande woningen is 43% sociaal, 34% betaalbare koopwoning en 23% koop in de duurdere vrije sector. Parkeren zal deels centraal aan de Vloeiweg worden gerealiseerd en deels in parkeerkelders. Met het oog op de betaalbaarheid is volledig ondergronds parkeren niet haalbaar. Het totale ontwerp heeft een parkachtige uitstraling en wandel- en fietspaden lopen niet langs, maar door het gebied om zo een maximale verbinding tussen bewoners en de omgeving te krijgen. Aanvankelijk was Thebe ook aan boord om 32 plaatsen voor psychogeriatrische patiënten te realiseren. Recent echter heeft de zorgorganisatie haar plannen hiervoor echter ingetrokken, waarmee een belangrijke partner wegvalt.

 

EXTRA WOONLAAG

Tijdens de inwonersavond over het Beekdal Park afgelopen week, waarschuwde Vincent van den Dungen nog maar eens voor de financiële risico’s die onze gemeente op haar hals haalt met de huidige plannen. Ook het wegvallen van Thebe als mede-ontwikkelaar vraagt om de juiste aandacht. “Waarom zouden we op deze zeer gewilde plek niet wat meer woningen realiseren? Zodat de opbrengsten in elk geval in de plus uitvallen en niet met een marginale opbrengst! Een extra woonlaag met appartementen is immers volgens experts uit zowel de architectuur als stedenbouwkunde heel goed mogelijk en verantwoord. Een dergelijke toplocatie als De Leye krijgen we als gemeente de komende decennia nooit meer. Op de grotere prioritaire locaties zijn de komende jaren kansen te over om betaalbaar te bouwen.”