VERTRAGING CENTRUMPLANNEN MOERGESTEL

‘Balende bouwers’ en procederende winkeliers in Moergestel staan haaks tegenover elkaar, zo bericht Brabants Dagblad. Ondernemend Moergestel en omwonenden willen daar 29 in plaats van de geplande 23 parkeerplekken, voor 20 geplande appartementen die in de hoek Kerkstraat en Schoolstraat. Hun bezwaar tegen de verleende vergunning is afgewezen, daartegen is echter beroep ingesteld en de rechter zal dit nu toetsen. Wethouder Anne Cristien Spekle had na signalen van winkeliers al een onderzoek naar de parkeerdruk in het Moergestelse centrum gelast, wat komende maand gehouden wordt. Dit onderzoek moet tevens uitwijzen of maatregelen noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van ondernemers tijdens kantooruren. Het is daarnaast van invloed op andere ruimtelijke plannen die verantwoordelijk wethouder Eric Logister in behandeling heeft.

© DR+ Architecten

ONDERNEMEND MOERGESTEL

Met ruim 110 aangesloten leden, vertegenwoordigt Ondernemend Moergestel een belangrijk deel van de lokale bedrijven en ondernemers. Welk deel daarvan zich tegen de bouwplannen van Moersmidden keert, valt niet op te maken. We horen vanuit onze achterban immers ook de vraag of zo’n projectvertraging omwille van 6 parkeerplaatsen wel in het belang is van de dorpsgemeenschap. En dat de parkeerdruk in het centrum eerder af- dan toeneemt, door het vertrek van publiekstrekkers Aldi en Rabobank. Veel ondernemers staan te springen om de nieuwe toekomstige inwoners te bedienen met hun diensten en producten. Nu de ondernemersvereniging niet meer aan tafel wil met de projectontwikkelaar, is het alleen wel lastig voor het onpartijdige college om tot overeenstemming tussen partijen te komen.

 

VITALE KERNEN

De bouw van 20 nieuwe appartementen voor jong en oud - in het centrum van Moergestel - mag wat de VVD betreft liever vandaag dan morgen starten. In tijden van een groot woningtekort - en met zelfs plannen voor tijdelijke flexwoningen om dit tegen te gaan - is elk kwalitatief en duurzaam initiatief welkom. Meer inwoners betekent nieuwe leerlingen voor scholen in Moergestel, nieuwe klanten voor winkeliers, meer opdrachten voor ondernemers en nieuwe potentiële leden voor het lokale verenigingsleven. De toekomst en vitaliteit van kleine kernen als Moergestel en Haaren staat of valt bij goede voorzieningen. Verantwoorde groei van het aantal inwoners is daarvoor de komende jaren cruciaal. Het college is daarmee wat de VVD betreft goed op weg!