WE MAKEN HET IN BRABANT

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. We kiezen dan een nieuw provinciebestuur voor de komende 4 jaar, maar ook voor de waterschappen.

© VVD Brabant

Het verkiezingsprogramma van de VVD Brabant voor de Provinciale Staten 2023-207 draagt als titel: Doen wat nodig is voor Brabant. Lees in de bijlage hieronder het volledige programma.