Pauline Klijn

Ik ben Pauline Klijn en sinds 1995 woonachtig in Moergestel.  Momenteel ben ik lid van het MT van Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek en als manager verantwoordelijk voor de lerarenopleidingen van de Pedagogisch Technische Hogeschool en de voortgezette professionalisering van het Fontys Educatief Centrum (beroepsonderwijs & bedrijfsleven). Mijn hobby’s zijn sporten, zingen, dansen en wandelen met de hond in de bossen. 

Komende de raadsperiode wil ik mij graag inzetten voor de kwaliteit van de samenleving, onderwijs, sport, cultuur, ondernemerschap en de decentralisaties (WMO, Jeugdhulp en Participatiewet). Eigen verantwoordelijkheid, ruimte, vertrouwen, gelijke kansen en hulp daar waar het echt nodig is, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. 

Mijn slogan: Ruimte voor gelijke kansen, persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, ondernemerschap en participatie.