Vincent van den Dungen

Mijn naam is Vincent Van den Dungen, woonachtig in Oisterwijk en geboren in 1963 in hartje Oisterwijk op De Lind. Alhier heeft mijn vader gedurende meer dan 50 jaar zijn ondernemingen gehad waarvan destijds het autobedrijf met tankstation een opvallende markering was in het centrum. Sinds 1996 heb ik de onderneming Savona van hem overgenomen en verder uitgebouwd naar een marktleidende positie als zeer toekomstig gerichte en innovatieve fabrikant van Autowas & reinigings-systemen binnen de Benelux. 

Ik ben, door mijn studies en werkervaring bekwaam op het gebied van management, techniek en marketing. Daarnaast ben ik reeds vele jaren bewust betrokken door middel van diverse maatschappelijke rollen binnen de Oisterwijkse samenleving. Hiervoor bekleed ik een aantal bestuurlijke rollen bij de Oisterwijkse verenigingen en stichtingen, zoals de "Oisterwijkse Uitdaging", de "Raad van Mastendollen" en het vernieuwde event "WinterglO'w". Kenmerkend voor mijn persoonlijke eigenschappen: een verbinder door vernieuwend, doel- en teamgericht te werken en waarbij ik in staat ben om de omgeving te sturen en te be├»nvloeden vanwege mijn overtuigingskracht, hulpvaardigheid en inlevingsvermogen. 

Graag zet ik me in voor een landelijke partij en de VVD is mijn partij. Ik geloof, zie en merk dat er juist alle ruimte is binnen de VVD in Oisterwijk om op een lokale manier sturing te geven aan politieke vraagstukken waarbij belangen van alle burgers binnen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom verankerd zitten. Dit moet en kan alleen het gewenste effect hebben wanneer er kwaliteit van bestuurders in de lokale politiek zit en er de acceptatie van u als kiezer is dat de VVD echt ook voor uw lokale belangen kan en mag staan. VVD go...

#Ruimte voor vernieuwend denken!                                           

Vasthouden aan tradities en gebruiken is soms goed en noodzakelijk. Echter in de snel veranderende wereld vind ik het juist ook van groot belang dat je vanuit die veranderende perspectieven gaat denken en ontwikkelen. Deze manier van denken is van belang voor iedereen binnen de woon- en leefgemeenschap van bedrijven en verenigingsleven tot en met de individuele inwoner van Oisterwijk. Dat anders denken moet natuurlijk wel resulteren in een solide en toekomstgericht politiek beleid en visie waarmee we als Oisterwijk kunnen koersen op een mooie toekomst. Mijn deskundigheid en empathie dragen daartoe bij voor wat betreft mijn politieke rol.