Persbericht inzake minimabeleid

De VVD fractie Oisterwijk heeft vanmorgen kennisgenomen van de berichtgeving rondom de hoogte van het te ontvangen bedrag voor de inrichting van woonruimte. Op dit moment is de VVD Oisterwijk druk bezig alle feiten te onderzoeken en hebben hierover vragen gesteld.

Uit de berichtgeving komt naar voren dat het bedrag in de gemeente Oisterwijk het hoogste is van Nederland. Als uit de door ons opgevraagde stukken blijkt dat dit inderdaad de situatie is in de gemeente Oisterwijk, dan zal de VVD fractie inzetten op een spoedige herijking van het minimabeleid.