VVD wenst u een gelukkig en gezond 2017 toe!

2016 is alweer afgesloten, een heel nieuw jaar ligt in het verschiet, nieuwe kansen dienen zich aan. Wij hebben er zin in en gaan ook dit jaar weer met frisse moed er tegenaan. U kunt er zeker van zijn dat wij het gedachtengoed van de VVD zullen koesteren, vertegenwoordigen en zullen verdedigen. We gaan er een mooi jaar van maken!


De VVD kijkt terug op een succesvol jaar, waarin we veel voor de inwoners van de gemeente hebben bereikt. Denkt u bijvoorbeeld eens aan:


• De noodvoorziening op Den Donk, waardoor de parkeerdruk is gedaald.
• De motie voor meer sociale woningbouw, welke hopelijk in 2017 tot uitvoer kan komen.
• De herijking van de woonvisie.
• De detailhandel structuurvisie 2016 is vastgesteld evenals;
• de Monitor Sociaal Domein.
• De aandacht voor verbeteringen ten behoeve van recreatie en toerisme.


Daarnaast heeft de coalitie in 2016 de basis gelegd voor de verdere uitvoering van de bouw van het zwembad en de sporthal op Den Donk en het financieel gezond maken van onze cultuurcentra in Moergestel en Oisterwijk.

De decentralisaties hebben wij nauwlettend gemonitord om er voor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook dit jaar zullen wij uiteraard de decentralisaties blijven monitoren en indien noodzakelijk beleid bijsturen.

Doordat de coalitiepartijen het lef hebben (gehad) om moeilijke beslissingen te nemen, staat onze gemeente er financieel zeer gezond voor, daar zijn wij trots op! Een prachtig uitgangspunt voor 2017!

Mochten er zaken zijn die u met ons wilt delen dan ontmoeten wij u ook in 2017 graag! U kunt contact met mij opnemen door een email te sturen naar annecristienspekle@gmail.com of te bellen naar 06 – 49336549. Tevens bent u van harte welkom om langs te komen bij een van onze fractievergaderingen of de leestafel van Bianca Taapken, wilt u hierover meer weten dan horen wij dat graag.

Daarnaast kunt u ook in 2017 op de hoogte blijven van de activiteiten en standpunten van de VVD door regelmatig onze website te bezoeken, oisterwijk.vvd.nl.


Voor nu, wens ik u een gelukkig en gezond 2017 toe namens de VVD Oisterwijk.
Anne Cristien Spekle, fractievoorzitter