VVD investeert in een toekomstbestendig natuurtheater

© Natuurtheater Oisterwijk

Het Natuurtheater Oisterwijk kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de jaren ´30 van de vorige eeuw. Een prachtig stukje Oisterwijk dat het verdient goed onderhouden te worden, zodat het bewaard kan blijven voor komende generaties. 


Met mij, zullen vele van u daar ongetwijfeld wel eens hebben genoten van een van de openluchtspektakels. Het Natuurtheater Oisterwijk onderscheidt zich van andere cultuuraanbieders in de gemeente Oisterwijk en de VVD wil deze parel weer graag laten glanzen.

De VVD wil investeren in een toekomstbestendig Natuurtheater Oisterwijk. Het achterstallige onderhoud dat is ontstaan doordat er vele jaren weinig tot niets is geïnvesteerd willen wij aanpakken. Daarom heeft de fractie van de VVD donderdag 16 maart j.l. een motie vreemd aan de orde van de dag ´Impuls Natuurtheater Oisterwijk´ ingediend. Deze motie was medeondertekend door onze coalitiegenoot AB. Met deze motie hebben wij het college opdrachtgegeven te inventariseren wat de omvang is van het achterstallige onderhoud aan het Natuurtheater Oisterwijk. Daarnaast hebben wij gevraagd bij de perspectiefnota 2018 mee te nemen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om het Natuurtheater de komende jaren een impuls te geven. Tevens wil de VVD graag weten wat er per jaar structureel aan middelen nodig zijn om het Natuurtheater toekomstbestendig te houden. Wij zijn ons er van bewust dat het huidige theaterseizoen al snel voor de deur staat. De VVD wil graag voor aanvang van daarvan al een eerste impuls gegeven aan het opknappen en veilig maken van het theater.

Onze motie werd met zeer veel positieve reacties ontvangen. De gehele raad evenals het college steunden onze oproep. Wethouder Batenburg (VVD) zei toe nog voor de behandeling van de PPN te inventariseren wat het achterstallige onderhoud precies behelst. Daarnaast gaf de portefeuillehouder aan dat er reeds actie is ondernomen om de veiligheid te garanderen. Gevaarlijke takken zijn verwijderd en aan de paden wordt gewerkt. Wij als VVD zijn zeer tevreden met het resultaat van ons initiatief. Door een financieel solide beleid van de huidige coalitie, zijn we nu instaat extra te investeren in de toekomst van het Natuurtheater. Of u nu als vereniging of als bezoeker gebruikmaakt van dit bijzondere stukje Oisterwijk, de VVD wenst u nog vele fijne voorstellingen toe!

Wij gaan altijd graag met u in gesprek. Als u met ons in contact wilt komen, kunt u een mailbericht sturen naar annecristienspekle@gmail.com.
Liberale groet,
Anne Cristien Spekle