Toekomstbestendige cultuurcentra

© 2Snoeken

De volgende stap is gezet in de door ontwikkeling van de cultuurcentra als culturele motor van de gemeente Oisterwijk. VVD en AB hebben ingestemd met de verbouwing van de begane grond en het verbeteren van de toegankelijkheid van Tiliander. Wij betreuren het dat PrO en PGB deze raadsvoorstellen niet hebben gesteund. Zij laten daarmee de jaarlijks 175.000 bezoekers en de inwoners van de gemeente Oisterwijk in de kou staan. Want, deze verbouwing is nodig, omdat de Tiliander ‘up to date’ gemaakt moet worden voor de huidige samenleving en de tijd waarin we leven. Sinds de bouw in 2002-2003 is er niets meer geïnvesteerd in het gebouw om het modern te houden en bruikbaar voor de huidige en toekomstige gebruikers. Dit is dus hard nodig!

Wij vinden het belangrijk dat de cultuurcentra toekomstbestendig en financieel gezond zijn. Dat het aanbod aansluit op de vraag. De VVD vindt dat cultuur geld mag kosten. De overheid heeft hierin duidelijk een verantwoordelijkheid. Echter alleen waar de markt (aanbod) niet in kan voorzien, heeft de overheid bij ‘vraag van de markt’ een rol. Cultuur verbindt, draagt bij aan geluk, voorkomt eenzaamheid, zorgt voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Allemaal zaken waar de VVD voor staat. Wij ondersteunen de doorontwikkeling  van de cultuurcentra. Wij zijn echter wel nadrukkelijk voorstander van financieel gezond geëxploiteerde cultuurcentra, zodat de structurele bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen. Dit vraagt ondernemerschap, flexibiliteit en creativiteit.

De VVD heeft er alles aan gedaan om de juiste randvoorwaarden te scheppen om tot resultaten te kunnen komen. Wij willen er voor zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, zonder dat daar barrières voor opgeworpen worden. Dit zijn we overigens wettelijk ook verplicht. Nu de toegankelijkheid aan de Tiliander wordt verbeterd kan iedereen deelnemen aan activiteiten die daar zullen plaatsvinden. De VVD heeft voor ú ingestemd met de raadsvoorstellen ten aanzien van de toegankelijkheid en de aanpassingen van de begane grond. Zodat u nog vele jaren gebruik kunt maken en kunt genieten van onze mooie cultuurcentra.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom, u kunt ons bereiken door bijvoorbeeld een mail te sturen naar annecristienspekle@gmail.com of kijk op onze website voor meer informatie.

Anne Cristien Spekle
Fractievoorzitter VVD Oisterwijk