Art in Oisterwijk

Art in Oisterwijk

 

Een cultuurevent voor iedereen

Van 1 juni tot en met 18 juni vormt het centrum van Oisterwijk het decor van de tentoonstelling ´Me, Myself & Ik´. Het is een event dat voor iedereen, dag en nacht, gratis toegankelijk is en waarin een grote beeldententoonstelling de publiekstrekker is. Bijzonder is dat de beeldende kunst aansluiting zoekt bij muziek, dans en film vanuit het thema identiteit waar de titel ´Me, Myself & Ik´ naar verwijst. In het weekend van 9 tot en met 11 juni krijgt dit event een extra dimensie met een festival-achtig programma rond muziek en dans.

 

Cultureel ondernemerschap stimuleren

De VVD Oisterwijk simuleert het cultureel ondernemerschap zodat de sector meer op eigen benen kan komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Het succes van ArtinOisterwijk is daar een sprekend voorbeeld van.

 

VVD vindt cultuuronderwijs belangrijk
De VVD Oisterwijk wil dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs. Oisterwijk moet daarom blijvend investeren in de muziek
- en de kunsteducatie.

Cultuur is van en voor de samenleving.
Cultuur is belangrijk
voor inwoners, bezoekers en ondernemers.  Cultuur is handel en versterkt de innovatiekracht en de creativiteit.
De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur richten zich weer op hun publiek. Dat zijn de mensen die cultuur in stand houden. Als zij iets niet goed genoeg vinden, is er ook geen reden om subsidie te geven.

Door te vernieuwen en samen te werken met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen. Alleen cultuurmakers die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen. De overheid kan wel helpen door het aantrekkelijk te maken om in kunst te investeren.

De VVD Oisterwijk heeft veel waardering voor de initiatiefnemer(s)

Oisterwijk wordt op de kaart gezet door dergelijke initiatieven!
Hulde voor de initiatiefnemer Bert Huls en het bestuur van
de stichting ´Art in Oisterwijk´. Dank ook aan de sponsoren en de meer dan 60 vrijwilligers.

Voor meer informatie: http://artinoisterwijk.com/nl/home

 

De VVD fractie Oisterwijk bezoekt uiteraard ook de tentoonstelling. Prachtig om te zien dat in Oisterwijk, een levendig dorp, historische elementen zich met hedendaagse kunst verbinden. Oisterwijk is een dorp die steeds meer kunst en cultuur uitstraalt.