Politiek reces Oisterwijk begonnen

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is geweest en nu is het politieke reces begonnen. In deze paar weken zijn er geen raads- en commissievergaderingen. Dat wil echter niet zeggen dat uw VVD-raadsleden niet druk bezig zijn met de lokale politiek. Tijdens de vakantie gaat dit gewoon door. Zo houden wij ons bezig met het updaten van onze kennis middels scholing en diverse bezoeken. Daarnaast zitten we voor een verkiezingsjaar en hoe lang de volgende raadsperiode ook duurt, er moet een goed verkiezingsprogramma komen. 

Uiteraard gaan de meeste van ons ook op vakantie in deze periode. Het kan daardoor voorkomen dat u wat later reactie van ons krijgt dan u gewend bent. Heeft u tijdens deze periode een vraag voor de VVD, dan kunt u die mailen naar info@vvdoisterwijk.nl Patrick Simons de fractiesecretaris zal uw vraag dan doorspelen naar de beschikbare persoon.

Namens de gehele VVD-fractie en het bestuur van VVD Hart van Brabant wensen wij u alvast een prettige vakantie!