In memoriam Guido Coolen

Met verslagenheid namen wij kennis van het bericht dat op 1 juli jl. - amper een jaar na het overlijden van Ineke - ons VVD-lid Guido Coolen is overleden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe met dit verlies. Guido betekende veel voor iedereen die hem heeft mogen kennen. Hij was niet alleen langjarig lid van de VVD, maar vooral ook in vele functies actief en bij alles wat hij deed, stond voor hem de vraag voorop wat hij voor anderen kon betekenen. Als fractievoorzitter gaf hij nieuw verkozen raadsleden en commissieleden het gevoel dat zij welkom waren, maar vooral de ruimte om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In de raad genoot hij ieders respect vanwege zijn woordkeus en zijn bondigheid. Zijn mening had gezag, omdat hij voor alles een verbinder was. Als marineofficier kende hij het belang van samenwerking. Hij genoot van het raadswerk en was trots op zijn fractie. Hij was vriendelijk, bescheiden, hardwerkend en intelligent. Hij wist feilloos de essentie van het debat te vinden, maar zocht daarbij altijd de mensen om hem heen. Hard op de inhoud, zacht op de persoon, liet hij zien hoe de politiek op een integere wijze kan worden bedreven.

 

Wij verliezen in hem niet alleen een gewaardeerd partijgenoot, maar vooral een fijn mens.

 

 

Bestuur en Fractie VVD Oisterwijk