Wat leeft er bij jonge liberalen?

VVD Oisterwijk wil meer inzicht in hoe jonge mensen denken en in voor hen belangrijke thema’s in de gemeente Oisterwijk. Daarom hebben we een heel informeel gesprek gevoerd met een aantal jongeren. Dat heeft ons veel informatie en ideeën opgeleverd. Opvallend hoe ambitieus jonge liberalen zijn en hun open mindset. Belangrijke thema’s welke door hen zijn genoemd zijn onder andere: leefbaarheid kleine kernen, betaalbare woningen voor hun als doelgroep, mobiliteit en bereikbaarheid Oisterwijk/Moergestel t.a.v. Tilburg, inspelen op burgerinitiatieven en de kracht vanuit de samenleving gebruiken.

VVD Oisterwijk gaat in het najaar verder met deze doelgroepgesprekken. We denken hierbij aan een sessie met ouderen, een sessie met inwoners met een gezin en een tafel met ondernemers. We zullen hiervoor mensen uitnodigen , maar u kunt zich ook alvast aanmelden bij bianca@vvdoisterwijk.nl.