Aan de leestafel met Bianca Taapken

Aan de leestafel met VVD-raadslid Bianca Taapken

Twee weken geleden zat ik weer aan de leestafel, samen met ons jongste VVD lid Rowan van Geloven. Aan de leestafel in Tiliander en Den Boogaard. Het was goed om te ervaren dat het gezellig druk was in de nieuw verbouwde Tiliander.


Waarom doe ik dit? Bianca: “Ik vind het belangrijk om als raadslid naar de mensen toe te gaan en te luisteren. Het gaat primair om de mensen buiten het gemeente- en raadhuis. Het gaat om de echte verhalen over mensen en niet om papieren dossiers. Het gaat om maatwerk”.

Maandelijks zit ik aan de leestafel in Tilander en in den Boogaard. Tijd: 13.00-14.00 in Den Boogaard, 16.00-17.00 uur in Tiliander. Noteert u alvast de volgende data?

·         Vrijdag 1 december 2017

·         Vrijdag 26 januari 2018

·         Vrijdag 23 februari 2018

·         Vrijdag 16 maart 2018

Er komt altijd wel een iemand. Zo niet dan spreek ik zelf mensen aan. Dit leidt altijd tot leuke en leerzame gesprekken. “Mijn belangrijkste vraag is: Wat kan beter in onze gemeente? Niet altijd heb ik een directe oplossing, maar ik kan mensen wel als tipgever/ doorverwijzer helpen. Of uw verhaal geeft mij aanleiding om uw onderwerp in onze VVD-fractie aan de orde te stellen. Uw onderwerp kan ook aanleiding zijn om u uit te nodigen voor een van de drie commissievergaderingen: Inwonerzaken, Ruimtelijke zaken of Algemene zaken.

Ik hoop u een keer te ontmoeten aan de leestafel in ons nieuwe Tiliander en in onze vertrouwde Den Boogaard.