Extra kwaliteitsimpulsen 2018

EXTRA KWALITEITSIMPULSEN 2018

Er is veel gerealiseerd en in gang gezet. De ontwikkelingen rondom het zwembad en de sporthal op Den Donk, het KVL terrein, de investeringen in het Natuurtheater, het spoor. Het is eigenlijk te veel om op te noemen.

Om iedereen te laten profiteren van de financieel gezonde positie van de gemeente, hebben wij tijdens de begrotingsbehandeling voorstellen ingediend om extra kwaliteitsimpulsen te geven. Deze voorstellen werden mee ingediend door Algemeen Belang.

Volkshuisvesting
Er is een tekort aan geschikte starterswoningen, begeleid-wonen woningen en zware zorg-wonen woningen. VVD Raadslid Anton van Tuyl heeft middels een motie daarom namens de VVD, het college verzocht te inventariseren of er een inhaalprogramma nodig is voor deze doorgroepen en hoe deze kan worden ingelopen. Uiteraard heeft de VVD gevraagd welk budget hier voor nodig is.    

Verloedering
Wij zien verschillende plekken bv. in Moergestel die verloederd en vervallen zijn. Voor de leefbaarheid, vitaliteit en de uitstraling van de kern(en) is het van groot belang dat deze plekken nieuw leven wordt ingeblazen. Fractievoorzitter Anne Cristien Spekle gaf tijdens de begrotingsbehandeling aan, dat het college zich uitermate moet inspannen om ontwikkelingen te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen.  

Infrastructuur
De VVD wil het achterstallige onderhoud aan fiets- en voetpaden wegwerken en het onderhouds-niveau naar een hoger peil tillen. Wij willen in ieder geval de komende 3 jaar een extra investering doen van € 100.000 per jaar, bracht raadslid Anton van Tuyl namens de VVD tot uitdrukking via een motie.

Dienstverlening
Wij vinden dat de communicatie tussen inwoners en de gemeente beter moet. VVD raadslid Bianca Taapken heeft daar middels een motie nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Dienstverlening en communicatie richting de inwoners en ondernemers moet goed en daarom heeft het voor ons hoge prioriteit!

Investering Tiliander
VVD raadslid Con van Beckhoven benadrukte namens de VVD dat wij vinden dat de raad moet beslissen over de investering van € 250.000 voor de aanpassingen aan de bovenverdieping van de Tiliander. Om die reden hebben wij de amendementen van Algemeen Belang die dit regelen mee ingediend.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: oisterwijk.vvd.nl. U kunt ons ook volgen op twitter @VVDOisterwijk of facebook.

Namens de VVD fractie,

Anne Cristien Spekle, fractievoorzitter