Geluidsscherm zorgt voor tweedeling

© Patrick Simons

Dit kan toch niet in ons dorp langs het hele spoor geplaatst worden? De VVD vindt dat geen goed idee. VVD raadslid Anton van Tuyl ging op pad om e.e.a . in beeld te brengen.

Tijdens de commissie ruimtelijke zaken werden de maatregelen besproken die Pro-rail voornemens is te nemen om het geluidsoverlast te beperken. De maatregelen zijn, het plaatsen van een geluidscherm(en) dwars door Oisterwijk heen. De VVD maakte duidelijk het hier niet mee eens te zijn, omdat je een tweedeling in ons dorp krijgt en het open karakter verdwijnt. Bovendien getuigt de uitvoering niet bepaald van schoonheid. Door ons zijn zienswijzen ingediend die het college meeneemt in haar bezwaar richting Pro-rail. Wij als VVD zullen dit proces op de voet volgen en alles wat in ons vermogen ligt aanwenden voor betere alternatieven.