Veiligheid op het spoor

Op 19 december 2017 was er wederom een grote storing aan het spoor in Oisterwijk. Als spoorgemeente komt dat wel eens voor en meestal is dat snel verholpen. Nu ging het echter goed mis. 4 van de 5 spoorwegovergangen waren gedurende 4 uur dicht. Dit leidde tot grote opstoppingen bij alle wegen rondom het spoor. Gedupeerden omschreven het als een complete chaos.

Deze chaos was er, omdat er een totaal gebrek aan toezicht was. Fietsers en automobilisten gingen uiteindelijk, maar uiterst voorzichtig en aarzelend de gesloten spoorwegovergang over. Dit veroorzaakte levensgevaarlijke situaties omdat er nog wel af en toe treinen reden.

Naar aanleiding van dit voorval heeft de VVD-fractie vragen aan het college gesteld over wie de regie zou moeten voeren, of er een draaiboek is voor dit soort situaties en waarom er geen toezicht was.

Na de kerstvakantie kwam het antwoord van het college. De regie ligt in eerste instantie bij ProRail. De machinisten krijgen een aanwijzing dat zij met lage snelheid (+/- 5km/u) al toeterend de overwegen moeten naderen.

De politie wordt geïnformeerd over de storing. De politie benadert de wegbeheerder (de gemeente). De wegbeheerder en de politie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de openbare weg.

Na een korte evaluatie heeft de gemeente de conclusie getrokken dat er met betrekking tot het 2e punt verbeteringen nodig zijn. De gemeente heeft daarom met ProRail afgesproken om in het vervolg rechtstreeks contact met elkaar te hebben.

Er is geen draaiboek voor dit soort storingen meer, wel een verantwoordelijkheidsverdeling zoals hierboven omschreven. De afspraken zullen worden aangescherpt.

De VVD-fractie heeft het college nogmaals opgeroepen om bij ProRail, de provincie en het rijk te lobbyen voor een goede oplossing, bijvoorbeeld een tunnel aan de Moergestelseweg.


(het filmpje komt van Youtube, het Oisterwijk in beeld kanaal)

Zet cookies aan om de video te tonen.