Geen steun VVD voor raadsakkoord Oisterwijk

Binnen de VVD Oisterwijk is onvoldoende draagvlak voor het concept-raadsakkoord. De belangrijkste redenen daarvoor zijn het financiƫle kader en de mate waarin het concept-raadsakkoord bijdraagt aan een bestuurskrachtige gemeente. Beide zijn in de ogen van de VVD-fractie niet toereikend

© VVD Oisterwijk

Het komen tot een concept-raadsakkoord is een gezamenlijke zoektocht geweest. De VVD is daarbij steeds van mening geweest dat wethoudersposten en portefeuilles pas verdeeld kunnen worden als er overeenstemming is over het  enerzijds het raadsprogramma en anderzijds de inhoud. Een wethouder neemt immers de verantwoordelijkheid voor het beleid dat hij of zij dient uit te voeren. De overige partijen wilden echter al wethouders aanwijzen nog voordat er over de invulling van het raadsprogramma gesproken werd. Na afronding van deze gesprekken is het resultaat intern uitvoerig besproken. De uiteindelijke tekst kende te veel open einden en waar het concept concreet werd, bleek dat niet in overeenstemming met het programma waarmee de VVD de verkiezingen is ingegaan.
 
Ook al tekent de VVD niet voor de inhoud van het raadsakkoord, de constructieve houding blijft onveranderd en gehandhaafd. Het was een experiment om tot een raadsakkoord te komen, waaraan ook de VVD een constructieve bijdrage heeft geleverd. De VVD zal zich ook als oppositiepartij blijvend inzetten om vanuit onderling vertrouwen en met respect voor elkaar het debat te voeren in de Oisterwijkse gemeenteraad.                                
Maandag 7 mei a.s. worden de VVD-leden verder bijgepraat tijdens een ALV in Tiliander Oisterwijk.