INA BEDANKT!

Nu onze wethouder Ina Batenburg haar laatste ambtshandelingen voor de gemeente Oisterwijk en haar inwoners heeft verricht, past ons grote dank en een diepe buiging.

© VVD OISTERWIJK

Zowel in de fractie, gemeenteraad als in kleinere kring zullen we dan ook uitgebreid memoreren wat Ina de afgelopen jaren voor Oisterwijk heeft betekend. We zijn daarbij vooral haar thuisfront dank verschuldigd omdat zij hun echtgenote, moeder en oma zoveel jaren aan de publieke zaak hebben willen afstaan.

 

ERVAREN BESTUURDER

Ina was 14,5 jaar gemeenteraadslid in Barendrecht, 4 jaar raadslid in Oisterwijk en nog eens 4 jaar wethouder in onze gemeente met de zwaarst denkbare portefeuille van financiën. En wat iemand ook van het gevoerde VVD-beleid voor Oisterwijk vindt, zowel als raadslid als wethouder heeft Ina het grotere belang van onze gemeente steeds als uitgangspunt gehanteerd. Daar was voor haar geen ‘raadsprogramma’ voor nodig, of hoe de ‘nieuwe politiek’ dit nu ook noemt. Je kunt immers ook koersvast zijn en doen wat kiezers beloofd is, zonder doof te zijn voor de oppositie. Integer, betrouwbaar en standvastig heeft Ina zich door de politiek en het bestuur geploegd om het fundament te leggen waar we als gemeente Oisterwijk de komende jaren op verder kunnen bouwen. Want de financiële omstandigheden die Ina aan het nieuwe college overdraagt, zijn meer dan uitstekend en grotendeels op haar conto te schrijven.

 

PARADIJSVOGEL

Ina was en is echter niet alleen een goed bestuurder, het is bovenal uitermate plezierig om met haar samen te werken. Slim, ad rem en vooral met een goed gevoel voor humor. Zij zal dan ook met plezier het artikel in het Brabants Dagblad hebben gelezen waarin gevraagd wordt met welke vogel zij het beste kan worden vergeleken. De journalist geeft een eigen voorzetje, maar elk vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. Had hij ons de vraag gesteld dan was een antwoord snel gegeven: Ina was 8 jaar lang onze paradijsvogel, die met adelaarsblik de schatkist bewaakte. De oppositie typeert haar wellicht liever als de kip met de gouden eieren en hoopt nu bij haar vertrek om die eieren snel te kunnen rapen.


Populariteit zegt in dat kader weinig over behaald succes en gelukkig zagen ruim 25% meer VVD-kiezers uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom dat ook. Die kiezers kunnen er in elk geval op rekenen dat de gemeentefinanciën, als het aan de VVD ligt, op dezelfde adequate wijze worden bewaakt als Ina dat deed. Als daarvoor een krachtige oppositie nodig is, dan zijn wij die niet alleen aan onze kiezers verplicht, maar ook aan Ina.

 

Eric Beele

h.t. voorzitter VVD Hart van Brabant