VVD NIEUWE OPPOSITIELEIDER IN OISTERWIJK

Donderdag 17 mei jl. heeft de gemeenteraad van Oisterwijk afscheid genomen van wethouder Sjef Verhoeven en van onze VVD-wethouder Ina Batenburg. Het driemanschap Dankers-De Laat-Smit werd beëdigd tot opvolgers. Later op de agenda stond het vaststellen van het 4-partijenprogramma 'Samen werken aan de Parel in 't Groen'. VVD ondertekende het raadsakkoord niet en fractievoorzitter Anne Cristien Spekle zette nog eens duidelijk uiteen waarom het dus géén raadsbreed akkoord is geworden.

© VVD Oisterwijk

Voorzitter,

Het experiment om tot een raadsbreed akkoord te komen, is niet geslaagd. Het product dat er nu ligt is een mengelmoes van allerlei bestuursvormen. Er is een outfit bij elkaar geshopt, die wat de VVD betreft gewoon niet goed matcht. Dan moet je ook de moed en het lef hebben het eindproduct zo te beoordelen en er niet mee in te stemmen. Wat de VVD betreft ligt er nu een 4-partijenakkoord, waarbij PGB, PrO en AB verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van dit niet SMART geformuleerde programma.

Voorzitter, en dat brengt mij bij het volgende: Sinterklaas is dit jaar vroeg in het land en heeft besloten de komende 2,5 jaar in Oisterwijk te blijven. En voorzitter, nu is er zoals u weet bij de VVD ‘ruimte voor iedereen’. In ieder geval voor iedereen die zijn handen uit zijn mouwen wil steken en verantwoordelijkheid neemt en daar bedoelen we natuurlijk niet mee; cadeautjes uitdelen.  Kan de Sint het zich eigenlijk wel veroorloven 2,5 jaar in Oisterwijk te blijven? En welke partij zal hij de meeste cadeautjes geven? Een ding is zeker; iedereen zal zich netjes moeten gedragen om niet te worden overgeslagen. En dat kan geen enkele partij zich natuurlijk veroorloven, want over 2,5 jaar gaat de kiezer weer naar de stembus. Dat brengt ons bij de vraag welke ambitie prioriteit krijgt? Het doorrekenen van dit stuk is niet mogelijk, waardoor het onmogelijk is een integrale financiële en inhoudelijke afweging te maken. Voorzitter, in het echte leven is het óók niet altijd zo dat we alles kunnen betalen wat we willen. In het echte leven moeten we keuzes maken. En wil je weten als je díe koelkast koopt, dat het kopen van de wasmachine er niet meer in zit. Pas dan kun je een weloverwogen besluit nemen, welke vind je het belangrijkste en koop je ook daadwerkelijk. Kortom: het financiële kader is flinterdun. Daarnaast is inhoudelijk het programma vlees noch vis. En dat had niet het resultaat hoeven te zijn, want in vele gemeenten wordt er voor gekozen om een strategische agenda op te stellen en daaraan een coalitie- of uitvoeringsakkoord te koppelen. Deze variant zorgt voor veel meer daadkracht en bestuurskracht. En doet recht aan de stem van de kiezer. 1 x per 4 jaar mag de kiezer zijn stem laten gelden, daadwerkelijk de richting bepalen op belangrijke dossiers, zoals bv. het veehouderijbeleid.  De VVD is een partij die zijn verantwoordelijkheid nooit ontloopt en altijd het signaal van de kiezer serieus neemt. Daarom begrijpen wij de geluiden die wij uit de media hebben vernomen, dat men niet kan bevatten waarom PGB en PrO geen verantwoordelijkheid nemen voor de Ruimtelijke Ordening portefeuille, maar dat er voor is gekozen deze neer te leggen bij AB. Een partij die naar eigen zeggen een flinke ‘tik’ heeft gehad bij de verkiezingen.

Voorzitter, dat is een bruggetje naar de vorming van het college. De VVD kan zich niet vinden in het moment waarop dit college is gevormd.  Voor de VVD staat de inhoud altijd voorop, daarna kan pas worden gesproken over de invulling van de poppetjes. Uiteraard zijn partijen zelf in deze constructie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen aangedragen wethouder. Daarmee geven wij nadrukkelijk geen oordeel over de door partijen aangedragen wethouders. De wethouders zijn natuurlijk wel voor de gehele raad, maar niet vàn de hele raad. Dus wel mede voor de VVD aan het werk, maar niet namens de VVD.

Voorzitter, samenvattend komt het op het volgende neer. De VVD staat altijd open voor vernieuwing en innovatie, maar het ‘vernieuwde’ product moet wel beter zijn dat het huidige product. Het doorrekenen van dit stuk is niet mogelijk, waardoor het onmogelijk is een integrale financiële en inhoudelijke afweging te maken. Het programma is inhoudelijk vlees noch vis, het is niet SMART geformuleerd en er worden geen duidelijke keuzes gemaakt op belangrijke dossiers. De VVD wil zich sterk maken voor datgene, wat we onze kiezers hebben voorgehouden. Niet voor niets stemden 25 % meer inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom op ons programma ‘Ruimte voor iedereen’. Diezelfde kiezer kunnen we niet met lege handen achter laten óf een lege schatkist. Dat neemt niet weg dat wij voorstander zijn van een open debat, dat respectvol en op inhoud wordt gevoerd. En dat wij natuurlijk graag aandachtig luisteren naar alle inwoners en ondernemers van onze gemeente. Wij wensen de 4-partijen veel succes toe en zullen ons, zoals dat past bij een landelijke partij, constructief opstellen. Er is veel werk aan de winkel, maar dat schuwt de VVD niet, de inwoners en ondernemers kunnen op onze inzet en vasthoudendheid rekenen.