VVD legt fusie-bal terug bij college Oisterwijk

Als groot voorstander van sport in het algemeen, en van teamsport in het bijzonder, is de VVD zeer positief over de fusie van drie roemrijke Oisterwijkse voetbalclubs. Het raadsvoorstel dat daarvoor nu echter op tafel ligt, schiet z’n doel volstrekt voorbij.

© Fusie Oisterwijk - Nevelo ...

Unieke kans

Het huidige plan leidt de komende decennia tot een onverantwoord hoge lastendruk voor de Oisterwijkse samenleving. Wordt voor andere verenigingen en sportclubs bovendien straks net zo gul uit de nu nog goed gevulde schatkist gegraaid? De fusie daarentegen is een unieke kans voor de toekomst van voetballend Oisterwijk. De drie clubs moeten wat de VVD betreft zeker beloond worden voor hun constructieve samenwerking. Fractievoorzitter Anne Cristien Spekle dringt daarom aan bij wethouder Smit om zijn plannen realistisch, uitvoerbaar en vooral betaalbaar te maken.


Zelfredzaamheid 

Nieuwbouw van de nieuwe clubaccommodatie is nu begroot op 3.2 miljoen. Ruim de helft daarvan wordt gedekt na aankoop van de 3 bestaande clubgebouwen. Voor een bancaire lening en een mogelijk BTW-gat van samen ruim 1.3 miljoen, wil de gemeente garant staan. Acht (deels) nieuwe natuur- en kunstgrasvelden op sportpark Den Donk vergen nog eens een investering van ruim 4 miljoen. Hier staan de komende jaren natuurlijk huurinkomsten tegenover. De optelsom van bovenstaand staatje leidt echter tot een duizelingwekkend hoge bijdrage uit de gemeentekas. Hoewel VVD de grote maatschappelijke waarde erkent, hecht zij ook aan de zelfredzaamheid van verenigingen en clubs, nu en in de toekomst.


Rommelige wedstrijd

Voor zo’n belangrijke samenvoeging van 3 voetbalclubs, is de risicoanalyse volstrekt onvoldoende uitgewerkt. Ook plannen over wat de gemeente straks met drie aangekochte clubgebouwen en grond gaat doen, zijn niet bekend. Na diverse gesprekken met vertegenwoordigers van Taxandria, Nevelo en RKSV Oisterwijk ontstaat verder de indruk dat de clubs zelf een beetje langs de zijlijn staan in deze ronduit rommelige wedstrijd. Lang niet al hun wensen en bedenkingen zijn terug te vinden in dit voorstel. Daarom verlangt VVD voor 1 oktober een doordachter en geïntegreerd raadsvoorstel.