HAZEPAD OF FIETSPAD VOOR MOERGESTEL?

VVD Oisterwijk heeft met verbazing kennisgenomen van berichten in de media over de vertraagde aanleg van het fietspad tussen Tilburg en Moergestel. Het Oisterwijkse gemeentebestuur lijkt voor Moergestel het hazepad te verkiezen boven een veilig fietspad.

© Foto: Brabants Dagblad

De voortgang van deze innovatieve Sportlane wordt momenteel vertraagd omdat geen overeenstemming is bereikt met de eigenaar van het perceel op de kruising Pijnendijk / Eindhovenseweg. Ook zijn er bomen op zijn grondgebied gekapt zonder toestemming. Navraag bij de betrokken inwoner van Moergestel leert dat van tegenwerking of onwil allerminst sprake is. Het Oisterwijkse college heeft echter nog geen enkele actie in zijn richting ondernomen en ook de gemeenteraad is hierover niet ingelicht. De verkeersveiligheid van fietsers, hardlopers en wandelaars in Moergestel wordt daardoor onnodig in gevaar gebracht. Opmerkelijk voor een coalitie die hoog opgeeft over groenbehoud en verkeersveiligheid. Die bovendien met groot gemak miljoenen euro's aan de reserves onttrekt voor aanleg van nog meer fietspaden in Oisterwijk. Namens VVD Oisterwijk stelt raadslid Gert van Elderen het college daarom zogenaamde Artikel 34 vragen, niet alleen uit oogpunt van verkeersveiligheid maar vooral ook vanuit de informatieplicht hierover naar de gemeenteraad. Die is immers nergens van op de hoogte gebracht.