Wie zorgt in Oisterwijk voor later?

De gemeentelijke begroting 2019 is gepresenteerd. Volgend jaar wordt 62,6 miljoen aan gemeentelijke inkomsten verwacht, maar aan uitgaven heeft het college ruim 70 miljoen begroot. Coalitiepartijen PGB, PrO, AB en CDA trekken dus flink de portemonnee en onttrekken zo’n 8 miljoen aan de zorgvuldig opgebouwde reserves.

© Gemeente Oisterwijk

De VVD vindt dat een slechte keuze en spaart nu liever voor mindere tijden. Elke economische opbloei wordt immers ook weer gevolgd door een neergang. Daarom moeten we juist nu een financiële buffer opbouwen en niet wachten totdat het huidige economisch gunstige tij weer keert. Dus sparen in plaats van interen en niet alles uitgeven maar ook reserveren.

Spek op de botten

Meer uitgeven dan er binnenkomt is sowieso nooit verstandig. Dat weet elk huishouden, inwoner of ondernemer. Economische groei ontstaat juist als mensen en bedrijven geld durven uit te geven, niet als de overheid dat voor hen doet. Daarom staat de VVD voor een zuinige overheid, die mensen en bedrijven de ruimte geeft. De afgelopen 4 jaar stonden wij niet voor niets mede aan de basis van een weloverwogen en verantwoord financieel beleid voor Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Met duurzame en verantwoorde investeringen in onze gemeenschap, maar ook met voldoende spek op de botten.

Miljoenentekort

Algemene reserves zijn er om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Zoals dat nu speelt bij de Jeugdzorg in Oisterwijk, waar zich een tekort aftekent van maar liefst 2,3 miljoen! Dit miljoenentekort kan nu nog uit de goed gevulde schatkist worden betaald, maar hoe worden deze en andere risico’s na 2019 afgedekt? De Oisterwijkse politiek heeft in haar raadsprogramma de ondergrens van 1,5 bepaald als verhouding tussen reserves en risico's. Met de huidige daling daarvan naar 2,3 komt die harde afspraak gevaarlijk in zicht. Daarom is een heldere visie en verantwoordelijk financieel beleid noodzakelijk, die de VVD niet terugvindt bij dit college. Er wordt nu gespeculeerd op flinke grondverkopen in de toekomst, maar rekent het college zich daarmee niet te vroeg rijk? Eerst verdienen en dan pas uitgeven is het motto van de VVD. 


We zijn erg benieuwd hoe onze inwoners en ondernemers hierover denken! Mail ons uw mening of spreek een van onze gemeenteraadsleden hierover aan.