VVD vraagt college om duidelijkheid The Inside

Sinds begin dit jaar is The Inside gevestigd aan de Heusdensebaan in Oisterwijk. De succesvolle ‘Leerfabriek’ moest eerder wijken voor woningbouw op het KVL-terrein.

© The Inside

Aangescherpt

Begin juli heeft de gemeente - na bezwaren vanuit de buurt en op advies van de bezwaarcommissie - de aanvankelijk verleende omgevingsvergunning van de evenementenlocatie aangescherpt. Desondanks blijven er klachten komen, die ook de oppositie bereiken. De VVD ziet echter ook hardwerkende ondernemers alles in het werk stellen om zaken op te lossen. Bovendien zijn er in de gemeenschap opvallend veel positieve reacties hoorbaar van (jonge) inwoners die de gevarieerde activiteiten in The Inside zeer waarderen.  


Kool en de geit

Alle reden om het college van Burgemeester en Wethouders hierover artikel 34 vragen te stellen. Want in een dergelijk conflict kan het college naar onze mening niet de kool én de geit sparen. Heeft de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant recent metingen bij The Inside verricht? Tonen deze metingen een overschrijding aan van de vastgestelde geluidsnormen? Hoeveel huishoudens geven aan hier last van te hebben? Hoe komt het dat huishoudens die dichterbij de locatie wonen geen hinder ondervinden? Wat gaat het college doen om deze kwestie duurzaam op te lossen? Evenementen zetten Oisterwijk regionaal en landelijk op de kaart en trekken nieuwe doelgroepen aan. Deze bezoekers bevorderen de economische groei en zorgen voor werkgelegenheid in onze gemeente. VVD Oisterwijk vindt daarom dat The Inside een eerlijke kans verdient, uiteraard binnen de vastgestelde geluids- en overlastnormen voor omwonenden.