VVD wil de diepte in voor toenemende parkeerbehoefte

Het plan van de VVD voor een parkeergarage nabij het KVL-terrein, lijkt kans van slagen te hebben nu KVL-eigenaar Polimeks dit omarmt.

© Googlemaps

VVD-gemeenteraadslid Con van Beckhoven opperde vorig jaar al zo'n ondergrondse parkeergarage. Tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar, maakte zijn plan dan ook onderdeel uit van het VVD-programma. VVD had hiervoor o.a. het huidige Boerenbond-terrein als een mogelijke optie in het vizier. 

Polimeks

Nieuwe KVL-eigenaar Polimeks heeft dit initiatief inmiddels omarmd en de gemeente om medewerking gevraagd voor 150 extra parkeerplaatsen. Boerenbond en LIDL gaan op deze locatie samen nieuwbouw plegen. Voor het nieuw te bouwen KVL-hotel realiseert Polimeks ook al 65 plaatsen onder het huidige U-gebouw. VVD is blij met deze voortvarende plannen waarmee zicht komt op structurele oplossingen voor de toenemende parkeerbehoefte. Dat is in de nabije toekomst voor het KVL-terrein zeker wenselijk, maar ook voor de rest van het Oisterwijkse centrum. Groot voordeel van een ondergrondse oplossing is bovendien dat de omgeving en de ruimtelijke beleving niet worden verstoord.