Vrijheid en democratie

Zaterdag 27 oktober vieren we dat Oisterwijk precies 74 jaar geleden is bevrijd. Vrijheid is een groot goed en een van de 5 kernwaarden van onze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

© Archief Oisterwijk

Ook verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn pijlers van het liberalisme. Ieder mens moet zich vrij kunnen ontplooien, zowel geestelijk als materieel. Vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie en moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag niet de vrijheid van de ander belemmeren. Ook moeten we oog hebben voor de belangen van onze toekomstige generaties.

Verzet

Moergestel viert zondag haar bevrijding met als thema: ‘Verzet, wat zou jij doen?’ Voor verzet is moed en overtuiging nodig, wie durft immers zijn leven in de waagschaal te leggen voor de ander? We leven gelukkig niet meer in oorlogstijd, maar ook als volksvertegenwoordigers van de gemeente Oisterwijk proberen wij met volle overtuiging onze taak uit te voeren. Verzetten we ons als oppositie soms als we het oneens zijn met de gang van zaken. Bewaken we de liberale beginselen zoals verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid in de dagelijkse praktijk. Zodat leven in vrijheid voor onze inwoners gewaarborgd blijft, nu en in de toekomst. We wensen iedereen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom een fijne bevrijdingsdag!

Bekijk hier een kort filmpje van de bevrijding van Oisterwijk 27-10-1944

Anne Cristien Spekle, fractievoorzitter VVD