Rommelige markt leidt tot irritatie en verkeersonveiligheid

Elke donderdagmiddag vindt op De Lind de weekmarkt plaats. Veel inwoners en bezoekers uit de regio waarderen onze gevarieerde en gezellige Oisterwijkse markt in hoge mate. De organisatie en naleving van regels hiervan laten echter steeds vaker te wensen over.

© Gemeente Oisterwijk

Dat leidt niet alleen tot irritatie bij aanwonenden en ondernemers aan De Lind, maar ook tot onduidelijke en verkeersonveilige situaties. De VVD heeft deze geluiden opgevangen en vraagt de gemeente om de organisatie snel weer strak en ordentelijk te laten verlopen.

Naleving regels

Als organisator heeft de gemeente Oisterwijk heldere afspraken gemaakt met de marktkooplieden over op- en afbouwtijden. Zo is De Lind Zuid (foto) op donderdag vanaf 8.00 u en De Lind Noord vanaf 11.00 voor verkeer afgesloten. Om 19.00 u moet alles weer zijn opgeruimd en het verkeer over beide wegen zijn vrijgegeven. Aanwonenden en ondernemers aan De Lind constateren echter steeds vaker dat deze afspraken niet of nauwelijks worden nageleefd. 's Morgens scheppen de wegafzettingen verwarring, omdat het lijkt alsof De Lind Noord ook al voor 11.00 uur is afgesloten. Ook worden marktkramen aan De Lind Zuid vaak al voor 8.00 uur opgebouwd, verschijnt het bedrijf dat de kramen opruimt vaak pas na 19.00 uur en worden de wegafzettingen soms helemaal niet opgeruimd. Weggebruikers gaan de hekken dan eigenhandig verplaatsen, wat bij donker en regenachtig weer tot gevaarlijke situaties leidt. Tot slot is het onduidelijk wat de BOA’s wel en niet handhaven. Namens de VVD heeft Bianca Taapken daarom Artikel 34 vragen hierover gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.