Begroting Oisterwijk baart VVD kopzorgen

Vorige week is de gemeentelijke begroting voor 2019 in de raad behandeld. Voor de VVD als oppositiepartij, was het een ontluisterende avond. Als alle plannen immers doorgaan, geven coalitiepartijen PGB, PrO, AB en CDA in 2019 samen flink meer uit dan er binnenkomt. Bovendien slinken de zorgvuldig opgebouwde algemene reserves van 10 miljoen dusdanig, dat het weerstandsvermogen halveert en daarmee een onverantwoord laag niveau bereikt.

© Gemeente Oisterwijk

Tegenvallers in de toekomst - zoals nu met de jeugdzorg het geval is - kunnen niet meer adequaat worden opgevangen en voor nieuwe initiatieven blijft weinig over. Het baart de VVD bovendien zorgen dat de wethouder Dankers van Financiën erkende dat hij - ook na herhaald aanleggen - er niet in is geslaagd de begroting op orde te krijgen. De VVD vindt net als PGB dat toegezegde initiatieven te lang blijven hangen. Ze verwacht echter niets van een motie om het college tot actie te manen, om daarmee het eigen verlanglijstje van de coalitie te agenderen. De liberalen willen liever van het college vooraf horen waarvoor geld wordt uitgetrokken en waarvoor niet. Het uittrekken van ruim 6 miljoen euro voor een voetbalcomplex zien de liberalen in elk geval niet als verantwoorde investering, maar als pure verkwisting van gemeenschapsgeld.

 

Stroop

De voorlopige conclusie van de ‘raadsbrede’ samenwerking in Oisterwijk wordt in de media al breed getrokken: ‘stroop’. Met stroop vang je alleen vliegen, maar maak je geen gedegen beleid. VVD-fractievoorzitter Speklé riep daarom de raad op van hun roze wolk te komen en de noodzaak in te zien van verantwoord financieel gemeentebeleid. Verlanglijstjes kosten immers geld, iets waar de coalitie nog altijd niet van doordrongen lijkt te zijn.