VVD past voor ‘Theater aan De Lind’

De actuele gebeurtenissen in het Oisterwijkse gemeentehuis, doen de VVD momenteel aan een heuse theatervoorstelling denken. Een opvoering dan wel, met een permanente hoofdrol voor PrO.

© Oisterwijkinbeeld.nl

Eerst vraagt de coalitiepartij een spoeddebat aan, daarin gevoed door een enkele onvermoeibare Inside-criticaster. Op het moment dat alle partijen zich hierop gedegen hebben voorbereid - en hun achterban hebben gemobiliseerd - vestigt PrO doodleuk de aandacht op een ander zelf ingeleid probleem: de wethouders-benoeming. Tijdens de raadsvergadering donderdag, kwam daar ook nog de verder ongefundeerde beschuldiging bij van 'lekken', aan het adres van burgemeester Janssen.

PrOperette

De VVD betreurt deze gang van zaken en vindt het met name spijtig dat PrO raadsvergaderingen en spoeddebatten kennelijk beschouwt als een middel om ergens de aandacht op te vestigen. Als een ander onderwerp deze aandacht vervolgens dreigt weg te nemen, dan vervalt voor PrO ineens het spoedeisende karakter. De VVD gaat graag het debat over de problemen bij The Inside aan, hoewel een besluit hierover op dit moment ter toetsing voorligt bij de rechter. Er is zodoende weinig ruimte voor een debat maar dan nog: als een partij een debat aanvraagt getuigt het van respect naar de overig betrokkenen om dit ook gewoon te voeren. Met al dit PrO-theater, PrOppenkast en ‘PrOperettes’ stellen wij zo langzamerhand de vraag of het raadsbrede doek niet is gevallen? Het publiek - lees: onze inwoners - heeft de buik in elk geval vol van dit 'Theater aan De Lind' onder regie van PGB. En ook de acteurs zelf, vallen steeds vaker uit hun rol. Komedie is leuk, maar dit begint op drama te lijken.