VVD geen voorstander geheimhouding

Waarom vindt het ‘Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing agrarisch bedrijf Oisterwijk’ achter gesloten deuren plaats? En waarom laten PGB, PrO, AB en CDA hierover niks los aan de inwoners van Westend?

Na de verkiezingen zouden deze coalitiepartijen immers transparant en open gaan besturen. Voordat de VVD dus instemde met deze opgelegde geheimhouding, heeft de oppositiepartij eerst het college om nadere uitleg gevraagd. Welke belangen wegen immers zwaarder dan het volledig informeren van inwoners in zo’n gevoelig dossier? Wethouder Peter Smit heeft die antwoorden voor nu kunnen geven, maar zodra de zaak er niet meer mee gediend is wil de VVD het debat weer in alle openbaarheid voeren.     

 

Uitgemaakte zaak

De agrarisch ondernemer heeft vergunning om zijn bedrijf aan de Oisterwijksebaan uit te breiden en verder te moderniseren. Door te investeren in o.a. extra luchtwassers, zou volgens een recent onderzoek van de GGD de stankoverlast grotendeels teruggedrongen worden. Een deel van de inwoners van wijk Westend heeft daar echter geen vertrouwen in. De VVD is voorstander van het zorgvuldig afwegen van zowel de belangen van omwonenden als van de ondernemer in kwestie. Verplaatsing van het bedrijf is daarbij voor de VVD nog zeker géén uitgemaakte zaak.