AZC, ja of nee?

In 2020 loopt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af. De VVD Oisterwijk legt daarom woensdag 17 april a.s. haar oor te luisteren bij leden en betrokkenen, om een afgewogen standpunt te kunnen vormen.

© Het Pon

Het verleden

Al sinds 1990 biedt Oisterwijk onderdak aan een opvang- en onderzoekcentrum. Vanaf 2003 werd dat een asielzoekerscentrum, het huidige AZC Oisterwijk aan de Scheibaan en daarmee het oudste AZC van Brabant.

 

Het heden

De maximaal 450 opvangplaatsen die Oisterwijk momenteel telt zijn voor zowel volwassen asielzoekers (veelal gezinnen) als alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze laatste groep is eind 2018 op last van burgemeester Janssen teruggebracht naar maximaal 50.

 

De feiten

Veel gaat goed op het AZC en 53% van de ondervraagde Oisterwijkers heeft zich ook nog nooit onveilig gevoeld door de aanwezigheid. 19% heeft die gevoelens af en toe wel en winkeliers in het centrum klagen regelmatig over diefstal en overlast veroorzaakt door rondzwervende jeugdige AZC-ers. Daar tegenover staan veel inwoners die al vele jaren als vrijwilliger actief betrokken zijn bij de opvang en integratie. Het AZC biedt bovendien flink wat werkgelegenheid (100 FTE) en een aanzienlijke economische spin off.

 

De toekomst

In aanloop naar 2020 heeft het gerenommeerde onderzoeksbureau Het Pon de ervaringen onderzocht van alle betrokkenen met het AZC in Oisterwijk. Een uitgebreide evaluatie daarvan is in maart gepubliceerd (zie bijlage) en vormt voor ons een leidraad in onze afweging. Voor de VVD is het geen vanzelfsprekendheid dat het AZC na 2020 openblijft. Wel willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen en daarom gaan we woensdag 17 april a.s. graag het gesprek met elkaar aan. Wat zijn de voor- en nadelen van het openblijven van het AZC na 2020? Waar ligt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en waar onze grenzen?

  

Programma

  • 19.30 uur Ontvangst
  • 20.00 uur Discussie voortbestaan AZC Oisterwijk
  • 22.00 uur Afsluiting / Borrel

Locatie

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.