Slappe knieën PGB zetten ondernemers klem

Het licht gaat - met instemming van een meerderheid van de gemeenteraad - op groen voor de bouw van 27 sociale huurwoningen op het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg. Ondernemers die daar al decennialang zijn gevestigd, komen daardoor echter volledig klem te zitten naast een drielaags appartementenblok en worden in hun voortbestaan ernstig bedreigd.

© VVD Oisterwijk

Van optimaal woongenot voor toekomstige huurders kan eveneens geen sprake zijn, gelet op de aanwezige verkeersdruk en -onveiligheid. Aanvankelijk zagen behalve de VVD ook PrO en PGB deze onmogelijke situatie. De progressieven gooiden al eerder hun principes overboord. Nu ook PGB slappe knieën toont en volledig is gedraaid, lijken zij vooral de eigen coalitie in het zadel te willen houden.

 

BESTUURLIJKE DWALING

De VVD heeft zich van meet af aan verzet tegen dit bestemmingsplan. Niet omdat de liberalen tegen sociale woningbouw - of zelfs niet tegen bouwen op een bedrijventerrein - zijn. Maar wel omdat op geen enkele wijze is voldaan aan de basisvoorwaarden die een gemeente mag stellen aan zo’n ingrijpende wijziging van een bestemmingsplan. Wethouder Smit heeft bovendien nooit vroegtijdig overlegd met de betrokken ondernemers of enig akkoord met hen bereikt. Zijn toezegging om pas te starten met bouwen na presentatie van een gebiedsvisie, heeft juridisch gezien geen enkele waarde. Met het vastgestelde bestemmingsplan kan een vergunning aan Leystromen immers niet meer geweigerd worden. De vraag aan PGB is wat zij doet als straks de gebiedsvisie niks voorstelt of geen meerderheid in de raad haalt. Moet Leystromen dan afbreken wat al gebouwd is en worden de ondernemers dan alsnog uitgekocht? De stemverklaring die de PGB-fractie donderdag aflegde, was daarom even veelzeggend als betekenisloos. De toekomst zal leren of men tegen die tijd ook de politieke consequenties verbindt aan deze bestuurlijke dwaling.