Fractie VVD wil raad aan zet bij AZC-besluit

De discussieavond over de toekomst van het AZC in Oisterwijk, leverde de VVD indringende inzichten op. Uit meerdere hoeken waren vertegenwoordigers aanwezig en daarmee doemt een helder beeld op van de problemen. Voor de liberalen blijkt ook hieruit, dat het al dan niet verlengen van de overeenkomst met het AZC vooral een politiek besluit is.

© VVD Oisterwijk

Niet het college, maar de gemeenteraad als hoogste politieke orgaan zou dit besluit dus moeten nemen. De fractie van de VVD Oisterwijk bereidt daarom een motie voor, om als raad aan zet te komen in de onderhandelingen met COA en andere instanties.

 

VEILIGHEID

Niet alleen bezorgde omwonenden en een enkele centrum-ondernemer deelden hun soms schokkende relaas, ook een Armeens gezin dat al 4 jaar aan de Scheibaan verblijft schetste de problematiek. Wat alle aanwezigen zich afvroegen is waarom problemen rondom het AZC de laatste jaren opeens zijn toegenomen. Veel lijkt zich toe te spitsen op een kleine groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Deze tieners komen uit veilige, met name Noord-Afrikaanse landen en krijgen nergens een verblijfstatus. Ze zwerven rond door Europa en blijken juridisch nauwelijks aan te pakken vanwege hun minderjarigheid. De landen van herkomst nemen de jonge raddraaiers ook niet terug waarmee de cirkel rond is. Burgemeester Janssen bracht vorig jaar het maximum aantal AMV-plaatsen al terug van 80 naar 50, in praktijk verblijven er vaak zelfs geen 50 in Oisterwijk. Met het COA dienen hierover harde afspraken gemaakt te worden, evenals over de noodzakelijke aanpak van het in slechte staat verkerende AZC. Als gastvrije en welvarende gemeente past het Oisterwijk om op te komen voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Het COA op haar beurt dient te zorgen voor een ordentelijke en menswaardige opvang. Veiligheid voor en van iedereen binnen onze gemeente, staat daarbij boven alles.