VVD over AZC-debat: Eerst luisteren, dan roepen

De discussieavond over het AZC die de VVD Oisterwijk vorige maand organiseerde, heeft veel los gemaakt. Verhalen van bezorgde omwonenden en kritische Oisterwijkers enerzijds en AZC-bewoners anderzijds, gaven hele nieuwe inzichten.

© Foto: COA

Partijen als AB en PGB lijken hun standpunt hierdoor al te hebben ingenomen en roepen om het hardst. Het weren van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is echter niks nieuws en leeft ook bij andere partijen. De VVD-fractie bedenkt daarom liever realistische oplossingen en wacht daarvoor de dialoogsessie af die de gemeente Oisterwijk 23 mei organiseert. Daar komen de inwoners aan het woord, waar nu nog altijd niet naar geluisterd is. Met deze input gaat de VVD een discussienotitie voorbereiden voor de commissievergadering van 13 juni. In de raadsvergadering van 4 juli a.s. zal dan een VVD-motie worden ingediend. VVD-woordvoerder Con van Beckhoven hierover: ‘Ons doel is om oplossingen aan te reiken en de bal bij de gemeenteraad te leggen. De raad zou als hoogste politieke orgaan immers moeten gaan over de toekomst van het AZC, die voor de inwoners van Oisterwijk van groot belang is. Nu ligt dat besluit nog bij het college van burgemeester en wethouders.’