VVD VRAAGT WETHOUDER DANKERS OM ZIJN VISIE

Fors oplopende tekorten in de jeugdzorg enerzijds, torenhoge ambities en miljoenenuitgaven anderzijds. Zo rooskleurig Oisterwijk er begin vorig jaar nog bij stond, zo nijpend is de financiële situatie nu. De VVD roept dan ook wethouder Dankers van Financiën dringend op, om eindelijk eens zijn visie te tonen en het tij te keren.

In plaats van zich rijk te rekenen met een inmiddels leeggeplunderde schatkist. Doordat er nog altijd geen grip is op het sociale domein, moet alles daaronder lijden, tot onderhoud van het Openbaar Groen toe. Ook sportverenigingen in Moergestel hoeven de komende jaren nergens op te rekenen. Het college zal daarom snel keuzes moeten maken, ook als die pijnlijk zijn. Als er nu niet krachtig wordt bijgestuurd en bezuinigd, duikt Oisterwijk het zwarte gat in. Lastenverhogingen voor de inwoners zijn dan onvermijdelijk, een optie waar de VVD van gruwelt.

 

Kerntakendiscussie

Bij de laatste commissievergadering AZ gaf het college weliswaar een winstwaarschuwing af en riep zij de fracties op om besparende suggesties te doen. Het idee van de VVD om eens te kijken naar de 8 ruim 4 miljoen kostende voetbalvelden voor Trinitas, werd afgedaan als ‘onbetrouwbaar bestuur’. De liberalen vragen zich ernstig af wat de gemeente tot haar kerntaken rekent, iets waarover de Raad vroeger serieus met elkaar discussieerde. Wellicht is het tijd om die discussie weer eens te voeren om het nut en de noodzaak van sommige gemeentelijke plannen vast te stellen. Zijn de ambitieuze plannen van dit college überhaupt haalbaar en betaalbaar? Of wordt de rekening aan het eind van dit jaar ongestraft aan de inwoners gepresenteerd? Door het resultaat van de jaarrekening 2018 en dreigende tekorten over 2019 kan de Perspectiefnota in elk geval nu al de prullenbak in.