WERK AAN DE WINKEL VOOR OISTERWIJKS COLLEGE

Met de zomervakantie in aantocht, is er voor de burgemeester en wethouders van Oisterwijk flink wat werk aan de winkel.

Zo zal allereerst het huishoudboekje van de gemeente flink op orde gebracht moeten worden, nu de bodem van de schatkist alweer in zicht is en de tekorten alsmaar oplopen. Na de miljoenen kostende sportvoorzieningen voor Oisterwijk, is er voor andere zaken geen geld meer. Zelfs het onderhoud van openbaar groen moet het ontgelden vanaf 2020. Op extra inkomsten uit grondverkoop hoeft Oisterwijk de komende jaren in elk geval niet te rekenen, zo bracht een recent onderzoek aan het licht. Oisterwijk zit de komende 10 jaar zonder bedrijfsgrond op haar vier bedrijventerreinen en moet bedrijven dus ‘nee’ verkopen.                                                         
Stuurloos 
Wethouder Smit zal zijn huiswerk aan de Nijverheidsweg nog moeten afmaken. De VVD heeft hem daarin gewezen op de onzorgvuldigheid omtrent de bouw van sociale huurwoningen. Nog altijd is er geen overeenstemming met de daar gevestigde ondernemers en ook zijn plan om de verkeersveiligheid te waarborgen blijft uit. Dat de overige partijen zich zo bij de neus laten nemen en desondanks het licht op groen hebben gezet, is voor de VVD onbegrijpelijk.  Partijen als PrO en PGB verkiezen ‘uitstel’ en problemen vooruitschuiven, boven heldere keuzes maken en daadkrachtig handelen. Compleet stuurloos en met alle risico’s van dien op claims van de benadeelden. Maar ook het college lijkt geen enkel kompas te hebben en voert op haar beurt moties uit, die slechts door 1 partij zijn ingediend en nog niet eens zijn aangenomen. Zo moet de varkenshouder aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom nog langer geduld hebben voor uitbreiding, ondanks dat hij aan alle strenge voorwaarden ruimschoots voldoet. PrO vraagt, het college draait. Hopelijk benut zij het komende zomerreces om flink orde op zaken te brengen in plaats van vakantie vieren. Dat wenst de VVD voor de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en vanaf 2021 ook Haaren.