VISIELOOS COLLEGE VOERT OISTERWIJK NAAR AFGROND

De structurele tekorten die Oisterwijk op zich af ziet komen, zijn nog dramatischer dan al werd gevreesd. Voornaamste oorzaken zijn de alsmaar stijgende kosten in Jeugdzorg en WMO. Onverwacht komen deze overschrijdingen echter zeker niet. Wethouder Dankers van Financiën komt nu jaarlijks zo’n 3 miljoen te kort en de gemeenteraad mag van hem zelf de ‘stofkam’ hanteren. Ook inwoners mogen aangeven waarop zij willen bezuinigen, forse lastenverhoging van de OZB kan ook uitkomst bieden.

© Prent: Luc Verschuuren

Artikel 12

Begin vorig jaar hielden Dankers en zijn partij PGB hun kiezers nog voor: Overschotten terug naar de inwoners, OZB niet omhoog. Samen met coalitiegenoten AB, CDA en PrO werden miljoenen aan de schatkist onttrokken ten behoeve van allerlei investeringen. Nu amper anderhalf jaar later is de schatkist leeg en geeft het college haar inwoners de opmerkelijke keuze: een Artikel 12 status of lastenverzwaring? Juist vanwege het ontbreken van elk financieel kader, ondertekende de VVD vorig jaar het raadsakkoord niet. Dat deze vrees al zo snel bewaarheid is geworden, is vooral voor de inwoners, ondernemers en verenigingen van de gemeente Oisterwijk extra zuur.

 

Verwijten

De VVD Oisterwijk verwijt het college niet dat zich een kostenoverschrijding voordoet, maar wel dat er ondanks herhaaldelijk waarschuwen niet is ingegrepen. En dat er dit jaar desondanks ruim 6 miljoen is uitgegeven aan een voetbalfusie. Geld dat juist gereserveerd was voor noodzakelijke ombuigingsmaatregelen in het sociale domein. De totale chaos en gebrek aan visie op financieel beleid, breken het college nu op. De VVD zal zich echter ook als oppositiepartij constructief blijven opstellen en mee zoeken naar adequate oplossingen.