LANDELIJKE CRISIS VERSTIKT OOK OISTERWIJK

Het landelijk stikstofdossier zet momenteel boeren en natuurbeschermers lijnrecht tegenover elkaar. Ook in Den Haag staan de verhoudingen op scherp, met name tussen coalitiepartners VVD en D66. De tergende onzekerheid wordt voor alle betrokkenen nog verder vergroot, nu verschillende provincies onder druk hun maatregelen uitstellen.

© Foto: Matthias Zomer

Dat leidt tot ongelijke behandeling van boeren in de ene of andere provincie. De VVD Oisterwijk roept daarom de provincie Noord-Brabant op om landelijk 1 lijn te trekken als zij volgende week een besluit neemt over de stikstofverordening.

Nekslag voor innovatie

Als Brabant nu alleen rekening houdt met de gevolgen voor de natuur, dan betekent dat de nekslag voor innovatie in de veehouderij en landbouw. Boeren hebben immers geen schuld aan deze stikstofcrisis. Zij hebben zich altijd gehouden aan de regels en beschikken ook keurig over alle vergunningen. Noodgedwongen zoeken zij al naarstig naar duurzame bron- en transitiemaatregelen en investeren volop in nieuwe stalsystemen, stikstofinstallaties en zonnepanelen. Samen zorgen deze maatregelen voor een flinke CO2-reductie in de toekomst. Voor de VVD gaat het ook niet om het aantal stuks vee, waar PrO en PGB vooral hun speerpunt van maken. Wat telt is wat er aan het eind van de dag aan stikstof neerdaalt, die uitstoot moet flink omlaag. Ook moeten daarvoor herstelmaatregelen in natuurgebieden zelf versneld worden. Door nu onverkort de huidige stikstofverordening te volgen, wordt geen oplossing geboden voor de duizenden projecten die momenteel in Brabant stil liggen, waaronder de aanleg van wegen en de bouw van starterswoningen.

Impact voor Oisterwijk

De VVD-fractie heeft het college artikel 34-vragen gesteld naar aanleiding van de landelijke discussie, over de impact hiervan voor Oisterwijk. Hoeveel projecten liggen momenteel stil of komen hierdoor nog in gevaar? Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in de bouw en wat zijn de financieĢˆle gevolgen voor onze gemeente? Hopelijk komt het college voor 5 november met antwoorden hierop.